[26/01 - 31/01] TÁO QUÂN VỀ TRỜI

Diễn ra ngày 26/01/2022

Nội dung

26/01/2022

Không khí Tết bắt đầu nhộn nhịp kể từ ngày tiễn Táo Quân về chầu trời vào 23 tháng chạp. Đại hiệp hãy chuẩn bị lễ vật cúng Táo công gồm có 3 chiếc mũ ông công, cá chép để đưa Táo Quân chầu trời nhé.

Bên cạnh đó, tham gia sự kiện Táo Quân Chầu Trời từ ngày 26/01 - 31/01 tại NKVS 2, Đại hiệp sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hữu ích.

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 26/01/2022.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 31/01/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.
  • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên.

Nội dung

- Trân Bảo Các bán:

  • Cá Chép Thường (không khóa): giá 59 Vàng hoặc 3000 Nguyên Bảo
  • Cá Chép Vàng (không khóa): giá 99 Vàng.

- Train quái nhận Tượng Táo Quân và độ sôi nổi đạt mốc nhận Tượng Táo Quân (khóa)

Sôi nổi

Số lượng nhận

20

5

40

5

60

10

80

20

100

30

 

- Sử dụng Tượng Táo Quân ngẫu nhiên ra 1 trong loại vật phẩm sau:

Đạo cụ

Số Lượng

Tình Trạng

Thổ Công

1

Khóa

Thổ Địa

1

Khóa

Thổ Kỳ

1

Khóa

- Thành Chính Xuất hiện NPC Thiên Đình

  • Người chơi dùng Thổ Công+ Thổ Địa + Thổ Kỳ + Cá Chép Thường = Quà Sơ Tấu
  • Người chơi dùng Thổ Công+ Thổ Địa + Thổ Kỳ + Cá Chép Vàng = Quà Tận Tấu

- Giới hạn đổi 1 ngày 20 Vp Quà Sơ Tấu, 150 Vp Quà Tận Tấu.

Phần thưởng

Quà Sơ Tấu

Máy chủ Kim Kiếm đến Thiên Long

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

2

Khóa

Chân Khí 500 Điểm

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

hoạt Lực 1000 điểm

1

Đá rèn 5

1

Hạt Giống-II

2

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

hoạt Lực 2000 điểm

1

Quà Tận Tấu

Máy chủ Kim Kiếm đến Linh Phượng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 5000 Điểm

2

Khóa

Hạt Giống-III

3

Khóa

Đá Rèn 6

3

Không Khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

1

Khóa

 

Máy chủ Quy Phượng đến Thiên Long  

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 sao Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa