27/07 - Tiêu phí ngày Vàng

Diễn ra ngày 27/07/2020

Nội dung

Chỉ một ngày duy nhất, 27/07/2020, quý đại hiệp tiêu phí trong ngày Vàng này sẽ nhận được rất nhiều quà tặng hấp dẫn!

Đừng bỏ lỡ nhé!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ 00h00 ngày 27/07/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/07/2020.
  • Thời gian phát thưởng ngày 28 - 29/07/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVSII.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Đặt biệt: khi tiêu phí đạt mốc trên 100000 Nguyên Bảo có thể đăng ký nhận vật phẩm giá trị bằng 1/2 giá Nguyên Bảo với các vật phẩm tại Trân Bảo Các trừ vật phẩm sự kiện(vật phẩm nhận được sẽ ở trạng thái khóa).
    Ví dụ: Tiêu phí 100000 Nguyên Bảo thì có thể chọnThiệp chiêu mộ đồng đội(khóa) x102 giá trị 50000 Nguyên Bảo.
  • Quý Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc nào hãy cập nhật thông tin để BQT trao quà nhé:

Phần thưởng 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5000

Búp Bê Thế Thân

10

khóa

Tôn hiệu: Thần Thông Quảng Đại (3 ngày)

1

khóa

Ngân Lượng 20v

5

khóa

Nguyên Bảo Khóa 20v

2

khóa

10000

Búp Bê Thế Thân

30

khóa

Tôn hiệu: Thần Thông Quảng Đại (3 ngày)

2

khóa

Tiểu Đô Đô (15 ngày )

1

khóa

Đồng Quần Hùng

200

khóa

50000

Búp Bê Thế Thân

50

khóa

Tôn hiệu: Thần Thông Quảng Đại (10 ngày)

1

khóa

Quà Mặt Nạ Lăng trì Sứ - Chi Li

1

khóa

phụ Tu Lệnh

1

khóa

Đồng Quần Hùng

500

khóa

 

Tôn Hiệu Thần Thông Quảng Đại

Chỉ số : + 5% Lực Phòng

            + 10% giới hạn sinh lực

            + 200 Điểm Sinh Lực