(29/06 - 01/07) Siêu Thưởng Cuối Tháng

Diễn ra ngày 29/06/2020

Nội dung

29/06/2020

Đại hiệp thân mến! 

Tích Lũy Siêu Thưởng cuối tháng 6 có gì hấp dẫn?

Khi tham gia sự kiện tích lũy nạp Nguyên Bảo từ ngày 29/06 đến ngày 01/07/2020, đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cùng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 29/06/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 01/07/2020.
 • Phần thưởng sẽ được phát vào ngày 02/07/2020.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung sự kiện

 • Tích lũy siêu thưởng tính theo mốc nạp Nguyên Bảo, trong thời gian sự kiện người chơi nạp đạt mốc cao sẽ nhận được thưởng mốc đó và các mốc thấp hơn.
 • Tích lũy nạp Nguyên Bảo chỉ tính trong thời gian sự kiện.
 • Tất cả người chơi máy chủ khi đạt mốc 135000 và 270000 khi có phần quà tùy chọn đều đăng ký thông tin để chọn quà tùy chọn.

Ví dụ: 

 - Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 135,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 135000 Nguyên Bảo, 54000 Nguyên Bảo và các mốc thấp .

Cập nhật thông tin nhận thưởng

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

 • Lưu ý: Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin nhé.
Xem thêm

Phần thưởng

 • Máy chủ Hoàng Sơn

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

2

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

100

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Chân Khí 5v

5

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (ngẫu nhiên)

3

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (ngẫu nhiên) hoặc kim thạch sử thi bậc 6

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

 • Máy chủ Thiên Giang và Địa Sơn

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (tùy chọn)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (tùy chọn) Hoặc Kim Thạch sử thi bậc 7 tùy chọn

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

 • Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

số lượng

Trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn 6

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đá Rèn 6

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc

2

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đá Rèn 7

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (tùy chọn)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

150

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (tùy chọn), Túi chọn Kim Thạch sử thi Bậc 7 hoặc 200 mảnh trang bị Truyền Thuyết hoặc Thủy Tinh Ngũ Sắc x5

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

KhóaTiểu Điêu