Chào Đón Võ Đang

Diễn ra ngày 17/01/2018

Nội Dung

Để chào mừng môn phái mới trong Ngạo Kiếm Vô Song 2, Phương Phàm xin giới thiệu đến quý Đại hiệp sự kiện Chào Đón Võ Đang sẽ được khai mở từ ngày 17/01. Chỉ cần đầu tư một khoản rất nhỏ, quý Đại hiệp đã có thể sở hữu trong tay gói quà thật giá trị.

Kính mời Đại hiệp tham gia sự kiện!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 17/01/2018
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 23/01/2018

Điều kiện

  • Máy chủ: Dành cho toàn bộ máy chủ từ S1 - S5
  • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ

Cách tham gia 

  • Đại hiệp tham gia sự kiện bằng cách nhấp vào biểu tưởng Sảnh Phúc Lợi.

  • Sau đó chọn Nạp Thẻ Ngày để tiến hành Nạp thẻ nhanh hoặc Nhận thưởng.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp mỗi ngày nạp 1350 Nguyên Bảo trở lên có thể nhận được thưởng “sự kiện nạp trong ngày” trong ngày đó.

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thiên Đồ

1

Địa Đồ

2

Ngọc Tì Hưu

3

Cống Hiến 1000

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

  • Trong thưởng sự kiện mỗi ngày thêm Võ Đang Tàn Quyển x1, nhấp phải Võ Đang Tàn Quyển, có thể chọn dùng Tàn Quyển số lượng khác nhau hợp thành các gói quà khác nhau.
Mốc đổi  Quà đổi
Võ Đang Tàn Quyển x2 Quà Thái Cực Quyền
Võ Đang Tàn Quyển x3 Quà Thái Cực Kiếm
Võ Đang Tàn Quyển x5 Quà Bát Quái Chưởng
Võ Đang Tàn Quyển x7 Quà Vạn Kiếm Quy Tông

 

Chi tiết gói quà

Tên gói quà

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Quà Thái Cực Quyền

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Đá Tẩy Luyện

 

5

Quà Thái Cực Kiếm

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

 

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

2

Đá Tẩy Luyện

 

5

Quà Bát Quái Chưởng

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

 

2

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Đá Tẩy Luyện

 

5

Quà Vạn Kiếm Quy Tông

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

 

1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

5

Đá Tẩy Luyện

 

10

Phương Phàm kính chúc toàn thể Đại hiệp có một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công và tiếp tục song hành cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Phương Phàm