Chuỗi sự kiện chào mừng ngày 8/3

Diễn ra ngày 11/03/2019

Thưởng: Võ Đang

Quà Hoàn Thành Lương Duyên

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

10 phút Kinh Nghiệm Chuẩn

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Quà Chúc Mừng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Hoa Hồng

1

Không Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Hoạt Lực 5000 Điểm

1

Khóa

Búp Bê Thế Thân

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Túi Quà May Mắn

  • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 loại Linh Thạch Bậc 4 (Khóa) dưới:

Linh Thạch Bậc 4 (Khóa) ngẫu nhiên nhận được

Kẻ Thần Phạt

Thiển Âm

Vu Triển Bằng

Khang Ninh Hoàng Hậu

Thượng Quốc Lan

Thù Hoàng [Dương]

Ngụy Dũng

Cao Phong

Thù Hoàng [Âm]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Kim]

Tăng Kim Phú

Kiếm Vũ Hiên

Ngũ Hành Kiếm Tông [Mộc]

Mộ Dung Cương

Âu Thiên Dương

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thủy]

Tinh Vẫn Chiến Sĩ

Âu Thiên Âm

Ngũ Hành Kiếm Tông [Hỏa]

Tinh Vẫn Kiếm Khách

Nguyên Tố [Nghĩa]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thổ]

Trương Dực Dung

Nguyên Tố [Triều]

Pháp Vương A Tu La

Yến Phúc

Tuyệt Thế Yêu Cơ

Viên Triển Lượng

Kiếm Thần

Độc Cô Lạc Vân

 

Túi Quà May Mắn Như Ý

  • Tùy chọn 1 loại Linh Thạch Bậc 4 (Khóa) dưới:

Linh Thạch Bậc 4 (Khóa) tùy chọn

Kẻ Thần Phạt

Thiển Âm

Vu Triển Bằng

Khang Ninh Hoàng Hậu

Thượng Quốc Lan

Thù Hoàng [Dương]

Ngụy Dũng

Cao Phong

Thù Hoàng [Âm]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Kim]

Tăng Kim Phú

Kiếm Vũ Hiên

Ngũ Hành Kiếm Tông [Mộc]

Mộ Dung Cương

Âu Thiên Dương

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thủy]

Tinh Vẫn Chiến Sĩ

Âu Thiên Âm

Ngũ Hành Kiếm Tông [Hỏa]

Tinh Vẫn Kiếm Khách

Nguyên Tố [Nghĩa]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thổ]

Trương Dực Dung

Nguyên Tố [Triều]

Pháp Vương A Tu La

Yến Phúc

Tuyệt Thế Yêu Cơ

Viên Triển Lượng

Kiếm Thần

Độc Cô Lạc Vân

 

Chúc Mừng Ngây Ngất Thần Bí

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

1

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao(Tất cả)

3

1

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

1

Túi Quà Siêu May Mắn

  • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 loại Linh Thạch Bậc 5 (Khóa) dưới:

Linh Thạch Bậc 5 (Khóa) ngẫu nhiên nhận được

Kẻ Thần Phạt

Thiển Âm

Vu Triển Bằng

Khang Ninh Hoàng Hậu

Thượng Quốc Lan

Thù Hoàng [Dương]

Ngụy Dũng

Cao Phong

Thù Hoàng [Âm]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Kim]

Tăng Kim Phú

Kiếm Vũ Hiên

Ngũ Hành Kiếm Tông [Mộc]

Mộ Dung Cương

Âu Thiên Dương

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thủy]

Tinh Vẫn Chiến Sĩ

Âu Thiên Âm

Ngũ Hành Kiếm Tông [Hỏa]

Tinh Vẫn Kiếm Khách

Nguyên Tố [Nghĩa]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thổ]

Trương Dực Dung

Nguyên Tố [Triều]

Pháp Vương A Tu La

Yến Phúc

Tuyệt Thế Yêu Cơ

Viên Triển Lượng

Kiếm Thần

Độc Cô Lạc Vân

Quà xếp hạng

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Hạng 1

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Đồng Đội 5 Sao-Tuần Lộc Giáng Sinh 15 ngày

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 2

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 3

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 4 - 10

Toái Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 11 - 50

Toái Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

10

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa