Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra ngày 23/03/2018

7 Sắc Cầu Vồng

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào đón máy chủ mới, tại hạ kính gửi đến quý Đại hiệp sự kiện Bảy Sắc Cầu Vồng diễn ra trong vòng 7 ngày sau khi mở máy chủ mới. Rất nhiều vật phẩm hữu ích sẽ được trao đến quý Đại hiệp khi tham gia sự kiện đặc sắc này. Tham gia ngay nhé!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau khi mở máy chủ mới
  • Kết thúc: 23h59 ngày 7 sau khi mở máy chủ

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp mỗi ngày nạp 540 Nguyên Bảo hoặc 2700 Nguyên Bảo sẽ nhận được quà tương ứng với mốc nạp.
  • Trong thưởng mốc 1 của sự kiện mỗi ngày thêm Hoa Lưu Ly x1. Đại hiệp nhấp phải vào Hoa Lưu Ly, có thể chọn dùng Hoa Lưu Ly với số lượng khác nhau để hợp thành quà khác nhau.
  • Trong thưởng mốc 2 của sự kiện mỗi ngày thêm Hoa 7 Màu x1. Đại hiệp nhấp phải Hoa 7 Màu, có thể chọn dùng Hoa 7 Màu với số lượng khác nhau để hợp thành quà khác nhau. 

Thưởng mốc nạp 540 Nguyên Bảo

Phần thưởng nhận được khi nạp đủ 540 Nguyên Bảo trong ngày 

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Tẩy Luyện Thạch

2

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Cống Hiến Lệnh Đồng

1

Phần thưởng nhận được khi hợp thành số lượng Hoa Lưu Ly tương ứng:

Hoa Lưu Ly x2= Quà Mộc Mạc

Hoa Lưu Ly x3= Quà Lãng Mạn

Hoa Lưu Ly x5= Quà Trân Quý

Hoa Lưu Ly x7= Quà Hạnh Phúc

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái Khóa

Tên gói quà

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Quà Mộc Mạc

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Quà Lãng Mạn

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Quà Trân Quý

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

3

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Đá Tẩy Luyện

 

5

Quà Hạnh Phúc

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Đá Tẩy Luyện

 

5

Thưởng mốc nạp 2700 Nguyên Bảo

Phần thưởng nhận được khi nạp đủ 2700 Nguyên Bảo trong ngày

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Tẩy Luyện Thạch

2

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Cống Hiến Lệnh Bạc

5

Phần thưởng nhận được khi hợp thành số lượng Hoa 7 Màu tương ứng

Hoa 7 Màu x2= Quà Nhị Sắc

Hoa 7 Màu x3= Quà Tam Sắc

Hoa 7 Màu x5= Quà Ngũ Sắc

Hoa 7 Màu x7= Quà 7 Sắc Cầu Vồng

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái Khóa

Tên gói quà

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Quà Nhị Sắc

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

  3

Cống Hiến Lệnh Vàng

  2

Tẩy Luyện Thạch

  5

Quà Tam Sắc

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

  5

Tẩy Luyện Thạch

  4

Đá Tẩy Thuộc Tính

  5

Quà Ngũ Sắc

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

  1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

Cống Hiến Lệnh Vàng

  3

Quà 7 Sắc Cầu Vồng

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

  1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

  1

Đồng Kiều Sở

  10

 

Phương Phàm