Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra ngày 23/03/2018

Đầu Tư Vốn

Chào mừng máy chủ mới được khai mở, kính mời quý Đại hiệp tham gia sự kiện Đầu Tư Vốn với nhiều ưu đãi lớn. Thay vì để Nguyên Bảo trong túi, quý Đại hiệp hãy mạnh dạn Đầu tư vốn ngay để nhận được cả vốn lẫn lãi. Cách thức tham gia cực kỳ đơn giản nhưng phần thưởng nhận lại thì nhiều vô kể. Đại hiệp hãy theo dõi thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau khi mở máy chủ mới
  • Kết thúc: Ngày 3 sau khi mở máy chủ

Nội dung

  • Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, có 2 loại 3.000 Nguyên Bảo hoặc 10.000 Nguyên Bảo để Đại hiệp đầu tư. Lưu ý: Đại hiệp chỉ được đầu tư một trong 2 loại.
  • Sau khi đã chọn loại đầu tư, Đại hiệp online liên tục 10 ngày để nhận các phần thưởng giá trị.
  • Nếu qua thời gian 10 ngày hoàn vốn, đại hiệp không nhận thưởng sẽ chỉ nhận được Nguyên Bảo Hoàn Vốn, các vật phẩm khác sẽ không thể nhận.          

Hoàn vốn mỗi ngày

Mức 3000 Nguyên Bảo

Số ngày

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tình trạng

1

2000 Nguyên Bảo Khóa

 

1

Khóa

2

5 vạn Ngân Lượng

 

1

Khóa

3

500 Nguyên Bảo

 

1

Không Khóa

4

Đá Tẩy Luyện

 

6

Khóa

5

Hạt Giống I

 

5

Khóa

6

1000 Nguyên Bảo

 

1

Không Khóa

7

5000 Nguyên Bảo Khóa

 

1

Khóa

8

10 vạn Ngân Lượng

 

1

Khóa

9

Cống Hiến Sư Môn 500

 

1

Khóa

10

1500 Nguyên Bảo

 

1

Không Khóa

Mức 10000 Nguyên Bảo

Số ngày

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tình trạng

1

5000 Nguyên Bảo Khóa

 

1

Khóa

2

10 vạn Ngân Lượng

 

1

Khóa

3

2000 Nguyên Bảo

 

1

Không Khóa

4

Đá Tẩy Luyện

 

10

Khóa

5

Hạt Giống I

 

10

Khóa

6

3000 Nguyên Bảo

 

1

Không Khóa

7

1 vạn Nguyên Bảo Khóa

 

1

Khóa

8

20 vạn Ngân Lượng

 

1

Khóa

9

Cống Hiến Sư Môn 2000

 

1

Khóa

10

5000 Nguyên Bảo

 

1

Không Khóa

Phương Phàm