Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra ngày 23/03/2018

Đệ Nhất Bang

Một Bang hội mạnh, có thể là hậu thuẫn kiên cường của thành viên trong Bang hội, cũng có thể giúp thành viên Bang hội tạo ra lợi nhuận chưa từng có. Nhưng điều này cần sự nỗ lực hết mình của toàn thành viên Bang hội. Nhằm làm phong phú sự hợp tác và cạnh tranh giữa các Bang hộiNgạo Kiếm Vô Song 2 đặc biệt ra mắt sự kiện "Đệ Nhất Bang". Ai mới là Bang hội mạnh nhất máy chủ này? Bang hội nào sôi nổi nhất máy chủ này? Hãy chờ đợi kết quả!

Thời gian

  • Bắt đầu vào lúc khai mở máy chủ mới.
  • Thời gian nhận thưởng: Ngày 11 mở máy chủ.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi cùng lúc với việc nhận được độ Sôi Nổi mục tiêu mỗi ngày, sẽ tăng thêm độ Sôi Nổi cho Bang phụ thuộc. Tổng độ Sôi Nổi cá nhân đạt đến 300 điểm thì có thể nhận thưởng!
  • Trong Bang, thành viên có độ Sôi Nổi xếp Top 20 sẽ tính vào trong tổng độ Sôi Nổi Bang.
  • Sau khi thành viên Bang rời khỏi Bang, tổng độ Sôi Nổi cá nhân giảm 20%, đồng thời khấu trừ độ Sôi Nổi cá nhân trong tổng độ Sôi Nổi Bang.
  • Rời Bang, vào lại Bang mới, tổng độ Sôi Nổi cá nhân sau khi giảm sẽ tính vào Bang mới.
  • Nếu người chơi hiện chưa có Bang, độ Sôi Nổi đã đạt được cũng sẽ tích lũy, trong thời gian sự kiện vào Bang sẽ tính vào trong tổng độ Sôi Nổi Bang.
Lưu ý
  • Mỗi thành viên Bang chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, mỗi bang tối đa sản xuất ra 50 phần thưởng (1 phần thưởng Bang chủ, 1 phần thưởng Phó Bang chủ, 48 phần thưởng thành viên.

Phương Phàm