Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra ngày 23/03/2018

Đua Top Cường Hóa

Muốn vinh danh bản thân, khắc tên mình vào bảng vàng xếp hạng là điều mà các anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay luôn mong ước. Hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2 nắm lấy cơ hội khẳng định mình thông qua hoạt động Đua Top Cường Hóa.

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h30 ngày thứ 4 máy chủ
  • Kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 máy chủ
  • Nhận thưởng: Từ 0h30 ngày thứ 8 máy chủ

Nội dung

  • Bảng Cường Hóa Trang Bị sẽ dựa vào độ cao thấp cấp cường hóa của trang bị nhân vật hiện tại đã mặc để xếp hạng.
  • Cấp cường hóa càng cao, số điểm càng cao.
  • Khi cấp cường hóa giống nhau, số điểm cường hóa của vũ khí là gấp 4 điểm của y phục, số điểm cường hóa của y phục là gấp 2 trang sức, số điểm cường hóa trang sức là gấp 2 phòng cụ.
  • Nếu số điểm cường hóa của 2 nhân vật người chơi giống nhau thì dựa theo thứ tự trước sau khi đạt đến điểm này, đạt trước sẽ xếp hạng trước.
  • Bảng xếp hạng sẽ được làm mới mỗi ngày. 

Phần thưởng

Lưu ý: Tất cả các vật phẩm nhận đều Khóa

Top Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

Top 1

Phi Phong Nguyên Phôi Cấp 3 1
Túi Toái Phiến 3 1
Thẻ Đồng Đội 4 Sao ngẫu nhiên 1
Hạt Giống - I 30

Top 10
Phi Phong Nguyên Phôi Cấp 3 1
Túi Toái Phiến 2 1
Hạt Giống - I 20
Top 100 Nguyên Bảo Khóa (10.000) 1
Hạt Giống - I 10
Top 500 Nguyên Bảo Khóa (5000) 1

Phương Phàm