Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra ngày 23/03/2018

Đua Top Khảm Nạm

Muốn vinh danh bản thân, khắc tên mình vào bảng vàng xếp hạng là điều mà các anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay luôn mong ước. Hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2 nắm lấy cơ hội khẳng định mình thông qua hoạt động Đua Top Khảm Nạm.

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h30 ngày thứ 4 máy chủ
  • Kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 máy chủ
  • Nhận thưởng: Từ 0h30 ngày thứ 8 máy chủ

Nội dung

  • Bảng khảm nạm trang bị sẽ dựa vào Linh Thạch khảm trên trang bị của nhân vật đã sử dụng trong thời điểm hiện tại để nhân số điểm tương ứng.
  • Linh Thạch được khảm càng nhiều, cấp càng cao thì nhận được càng nhiều điểm.
  • Nếu số điểm khảm của hai nhân vật bằng nhau thì ai đạt điểm trước sẽ được xếp hạng trước.
  • Bảng xếp hạng sẽ được làm mới mỗi ngày.

Phần thưởng

Lưu ý: Tất cả các vật phẩm nhận đều Khóa

Top Vật phẩm Số lượng Hình ảnh

Top 1

Phi Phong Nguyên Phôi Cấp 3 1
Túi Toái Phiến 3 1
Thẻ Đồng Đội 4 Sao ngẫu nhiên 1
Hạt Giống - I 30

Top 10
Phi Phong Nguyên Phôi Cấp 3 1
Túi Toái Phiến 2 1
Hạt Giống - I 20
Top 100 Nguyên Bảo Khóa (10.000) 1
Hạt Giống - I 20
Top 500 Nguyên Bảo Khóa (5000) 1

Phương Phàm