Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra ngày 23/03/2018

Thăng Cấp Nhận Quà

Nhân dịp khai mở máy chủ mới, Phương Phàm xin giới thiệu đến tất cả đại hiệp sự kiện Thăng Cấp Nhận Quà. Khi tham gia vào sự kiện này, quý vị sẽ nhận ngay quà tặng hấp dẫn khi đạt đến cấp độ nhất định.

Cách thức nhận quà

  • Bằng cách nhấp vào biểu tượng Sảnh Phúc Lợi nằm ở phía trên màn hình, có thể mở ra giao diện Quà Cấp.

  • Chọn tab Quà Cấp, nhấp Nhận để nhận quà.

Phần thưởng

  • Khi nhân vật đạt đủ cấp độ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Cấp độ

Vật Phẩm

Số lượng

Hình ảnh

20

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngân Lượng 1 vạn

1

 

Nguyên Bảo Khóa (4800)

1

 
Thần Hành Thạch 10  
Hành Trang Kinh Lôi (8 ô) 1  
Ma Đao Thạch 1  

30

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngân Lượng 1 vạn

1

 
Nguyên Bảo Khóa (4800) 1  

Thần Hành Thạch

10

 
Phù Cường Hóa-I 5  
Bách Niên Chu Quả 2  

40

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngân Lượng 1 vạn

1

 
Nguyên Bảo Khóa (4800) 1  

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

 
Tĩnh Không 1  
Tẩy Luyện Thạch 10  

50

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngân Lượng 1 vạn

1

 
Nguyên Bảo Khóa (4800)  1  

Hạt Giống-I

10

 
Lệnh Mở 3 Ô Đồng Đội 1  
Đá Tẩy Thuộc Tính 10  

60

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngân Lượng 1 vạn

2

 
Nguyên Bảo Khóa (4800) 2  
Hộ Giáp Phiến 4 5  
Hoạt Lực Hoàn (2000) 1  
Túi Toái Phiến 2 5  

70

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

Ngân Lượng 1 vạn

2

 
Nguyên Bảo Khóa (4800) 2  

Phù Cường Hóa-I

30

 
Ma Đao Thạch 4 5  
Ngũ Hành Thạch 4 5  

80

Chúc Phúc Chi Vũ

2

 

Ngân Lượng 1 vạn

4

 
Nguyên Bảo Khóa (4800) 3  

Dung Thiết Thủy

5

 
Đá Rèn Bậc 5 5  
Phù Quét Tháp 5  

90

Chúc Phúc Chi Vũ

2

 

Ngân Lượng 1 vạn

4

 

Nguyên Bảo Khóa (4800)

3

 
Phù Cường Hóa-I 60  
Bách Niên Chu Quả 10  
Phụ Tu Lệnh 1  

100

Chúc Phúc Chi Vũ

3

 

Ngân Lượng 1 vạn

5

 

Nguyên Bảo Khóa (4800)

4

 
Trúc Khí Đan 3  
Danh Thiếp Tu Luyện 1  
Sao Đồng-3 10  

110

Chúc Phúc Chi Vũ

3

 

Ngân Lượng 1 vạn

5

 

Nguyên Bảo Khóa (4800)

4

 
Túi Toái Phiến Hiếm 3 1  
Túi Chọn Nguyên Thạch I 1  
Hạt Giống II 30  

120

Chúc Phúc Chi Vũ

3

 

Ngân Lượng 1 vạn

6

 
Nguyên Bảo Khóa (4800) 5  

Phù Cường Hóa II

10

 
Túi Chọn Nguyên Thạch I 1  
Ngân Lượng (200.000) 1  

Chúc Đại Hiệp nhanh chóng đoạt hết các mốc phần thưởng trên.

Phương Phàm