Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra ngày 23/03/2018

Tầm Bảo Bang

Nhằm tăng cường sức mạnh của các Bang hội, Phương Phàm xin gửi đến Đại Hiệp sự kiện Tầm Bảo Bang với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Bang hội nào sẽ là Bang hội mạnh nhất, sôi nổi nhất máy chủ? Hãy cùng tham gia nào.

Thời gian

  • Ngày 1 và ngày 2 mở máy chủ lúc 18h00 - 24h00.

Nội dung

Tầm Bảo Bang, dũng chiến Cao Thủ Võ Lâm

  • Cả ngày hôm đó, Bang chủ và Phó Bang chủ nhận Tàng Bảo Đồ Thất Sát Môn và Thư Tiến Cử Cao Thủ ở chỗ Quản Lý Bang.
  • 18h00 - 24h00 trong ngày đó, Bang chủ và Phó Bang chủ có thể dùng Tàng Bảo Đồ ở dã ngoại mở phụ bản Địa Ngục Vân Môn.
  • Trong phụ bản cuối cùng vẫn có thể nhờ vào Thư Tiến Cử Cao Thủ để khiêu chiến Cao Thủ Võ Lâm - 55 Mộ Dung Thanh
Lưu ý
  • Mỗi Bang chỉ được khiêu chiến 1 lần.
  • Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp vào thư người chơi khi kết thúc.

Phương Phàm