Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra ngày 23/03/2018

Thưởng Online

Sự kiện Thưởng Online mang đến cho quý đại hiệp cơ hội nhận quà vô cùng đơn giản, chỉ cần đăng nhập chơi game, quà sẽ tự động về túi. Đặc biệt là có cơ hội nhận một lượng Nguyên Bảo Khóa vô cùng lớn từ sự kiện, tham gia ngay nhé!

Thời gian

  • Diễn ra trong 3 ngày đầu tiên của máy chủ.

Nội dung

  • Online chơi game sẽ nhận được quà ở các mốc thời gian tương ứng.
  • Ngày thưởng online tính từ ngày đăng nhập đầu của đại hiệp.
  • Sự kiện chỉ kéo dài 3 ngày theo thời gian mở máy chủ.

Phần thưởng

Ngày 1

Cách thời gian (s)

Vật Phẩm 1

Số lượng

Hình ảnh

60

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Truyện Ký Phù 10000

1

 

120

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Thần Hành Thạch

5

 

120

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Túi Ngẫu Nhiên Mặt Nạ Thập Hiệp

1

 

300

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Cống Hiến Sư Môn 100

1

 

300

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

 

300

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

600

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Phù Cường Hóa-I

2

 

900

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Trợ Tu Đan

5

 

900

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Loa

2

 

1800

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn

1

 

1800

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Ốc Truyền Thanh

1

 

3600

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Điểm Sôi Nổi 5

1

 

Ngày 2 và 3

Ngày 2 và 3 sẽ nhận phần thưởng giống nhau, chi tiết xem tại bảng sau:

Cách thời gian (s)

Vật Phẩm 1

Số lượng

Hình ảnh

60

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Cầu Phúc Lệnh

3

 

120

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Thần Hành Thạch

5

 

120

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Túi Ngẫu Nhiên Mặt Nạ Thập Hiệp

1

 

300

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Cống Hiến Sư Môn 100

1

 

300

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

 

300

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Chúc Phúc Chi Vũ

1

 

600

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Phù Cường Hóa-I

2

 

900

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Trợ Tu Đan

5

 

900

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Loa

2

 

1800

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn

1

 

1800

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Ốc Truyền Thanh

1

 

3600

Ngân Lượng 4000

1

 

Nguyên Bảo Khóa 1800

1

 

Điểm Sôi Nổi 5

1

 

 Phương Phàm