Chuỗi Sự Kiện Phiên Bản Mới

Diễn ra ngày 18/10/2019

Giảm Giá Trân Các

18/10/2019

Đại hiệp đã biết tin gì chưa?

Trân Bảo Các từng bừng khuyến mãi giảm giá một số đạo cụ lên đến 20%, Đại hiệp chớ bỏ qua thời điểm vàng này để mua sắm!

Thời gian & Điều kiện 

  • Bắt đầu: ngày 18/10/2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/10/2019.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS2

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện ở Trân Bảo Các sẽ tiến hành giảm 20% cho cả Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa (nếu có thể mua bằng Nguyên Bảo Khóa).
  • Trừ thương phẩm sự kiện đang diễn ra, kèm Hồng Liên, Hoạt Lực Dược I, Hoạt Lực Dược II, Anh Hùng Lệnh (4 tuần), Anh Hùng Lệnh (12 tuần), Anh Hùng Lệnh (50 tuần), Ngân Châm, Dung Thiết Thủy, Tam Sinh Thạch,  vật phẩm sự kiện Bảng Vô Song và phần Nguyên Liệu sẽ không giảm giá.

Tiểu Điêu