Chuỗi Sự Kiện Phiên Bản Mới

Diễn ra ngày 18/10/2019

Làm Bánh Sinh Nhật

18/10/2019

Hãy cùng bằng hữu hòa mình vào không khí sinh nhật thông qua sự kiện Làm Bánh Sinh Nhật sẽ diễn ra từ ngày 18/10 - 06/11 với thưởng ưu đãi. Đầu tư nhận thưởng ngay nhé Đại hiệp!

Thời gian

 • Bắt đầu:  sau khi kết thúc bảo trì ngày 18/10/2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 06/11/2019

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ: Kim Kiếm-> Nam Giang.
 • Nhân vật: Đạt cấp 60 và đã vào phái.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Trân Bảo Các có bán Hoa Quả (149NB), Túi Nguyên Liệu (10NB) và Kem Tươi (30NB hoặc 3000NBK)
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi Train quái nhận được Bột Mỳ(không khóa) và Khuôn Bánh(Không Khóa)
 • Mở Túi Nguyên Liệu nhận được Bột Mỳ(Khóa) và Khuôn Bánh(Không Khóa)
 •  Tiến hành ghép vật phẩm tại NPC Đại sứ sự kiện Sinh Nhật Kinh Ly tại các thành thị:

Dương Châu(604,340)

Dùng Bột Mì+ Khuôn Bánh+ Kem Tươi = Bánh Kem(khóa)

Dùng Bột Mì+ Khuân Bánh+ Kem Tươi + Trái Cây= Bánh Kem Đặc Biệt(khóa)

 • Dùng đạo cụ Bánh Kem nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 30 cái.
 • Dùng đạo cụ Bánh Kem Đặc Biệt nhận thưởng đạo cụ Hộp Quà (Không khóa) cùng 1 phần thưởng ngẫu nhiên,  không giới hạn dùng Bánh Kem Đặc Biệt.
 • Đổi Bánh Kem Đặc Biệt đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Sinh Nhật I,II,III,IV,V.
 • Bảng Xếp Hạng sự kiện Làm Bánh Sinh Nhật

         Dùng Hộp Quà để tiến hành bỏ phiếu đua BXH  

   1 Hộp Quà=1 điểm

TOP

Điểm tối thiểu để nhận quà

1~50

200

Thưởng máy chủ Long Giang->Nam Giang

Thưởng ghép thành công Bánh Kem

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Long Giang->Nam Giang

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Trái Cây

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

hoạt Lực 2000 điểm

1

Khóa

Thưởng ghép thành công Bánh Kem Đặc Biệt

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Long Giang ->Nam Giang

Hộp Quà

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 6

1

Không khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Thưởng ghép Bánh Kem Đặc Biệt đạt mốc

 • Đổi Bánh Kem Đặc Biệt Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Sinh Nhật I,II,III,IV,V

Tên gói quà

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Quà Sinh Nhật-I

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm -4

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Sinh Nhật-II

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Quà Sinh Nhật-III

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Túi chọn Nguyên Thạch

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

1

 

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Quà Sinh Nhật -IV

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn 7

100

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Quà Sinh Nhật -V

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

1

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Túi Chọn Kim Thạch Sử Thi bậc 7

1

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1 

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

25

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 2 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

15

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 3 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

10

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Toái Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

5

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Toái Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

5

Không Khóa

 

Thưởng Máy Chủ Kim Kiếm->Võ Đang

Thưởng ghép thành công Bánh Kem

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Kiếm->Võ Đang

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Trái Cây

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Thưởng ghép thành công Bánh Kem Đặc Biệt

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Kiếm->Võ Đang

Hộp Quà

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Khoáng Tạp Chất

2

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Thưởng ghép Bánh Kem Đặc Biệt đạt mốc

 • Đổi Bánh Kem Đặc Biệt Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Sinh Nhật I,II,III,IV,V

Tên gói quà

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Quà Sinh Nhật-I

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Sinh Nhật-II

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Sinh Nhật -III

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Sinh Nhật -IV

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa

Quà Sinh Nhật -V

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

7

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

200

Không Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa

 

Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1 

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

80

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 2 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

40

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 3 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

20

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

20

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

10

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

10

Không Khóa