Chuỗi Sự Kiện Phiên Bản Mới

Diễn ra ngày 18/10/2019

Lửa Trại Mừng Sinh Nhật

18/10/2019

Tại 3 thành thị lớn: Tương DươngDương ChâuThành Đô sẽ diễn ra sự kiện Lửa Trại Mừng Sinh Nhật. Quý đại hiệp có thể đốt lửa trại để nhận được nhiều điểm kinh nghiệm, đốt pháo hoa nhặt được rương quý.

Lợi ích tham gia

 • Khi tham gia, quý đại hiệp sẽ nhận được rất nhiều Kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được Nguyên Bảo Khóa, Ngân Lượng, Hoạt Lực,…

Thời gian 

 • Thời gian mở sự kiện: ngày 19/10/2019
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 25/10/2019
 • Thời gian diễn ra: 20h00 mỗi tối mở sự kiện lễ mừng.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS2

Điều kiện 

 • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 20 trở lên
 • Số lần tham gia: 3 lượt/1ngày

Nội dung sự kiện

 • Tại quảng trường trung tâm, đại hiệp Diệp Hạo sẽ mang nhiều NPC đến chúc mừng, mọi người có thể tìm các NPC nhận pháo hoa, đốt gần lửa trại.
 • Pháo Hoa Chúc Mừng sẽ mở 6 lượt, mỗi nhân vật chỉ được tham gia 3 lượt, mỗi lượt 3 phút. Phút thứ 1 là giai đoạn nhận pháo hoa, 2 phút sau là thời gian đốt pháo, hãy chú ý thông báo của hệ thống.
 • Mỗi lượt đều có NPC khác nhau đến chúc mừng, mỗi nhân vật tối đa có thể nhận 2 pháo hoa/1 lượt. Mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 6 pháo hóa.

Lưu ý
 • Trong túi mỗi người tối đa chỉ có 2 pháo hoa, để mỗi vòng đều có thể nhận pháo hoa thì hãy đốt pháo hoa có trong túi

Phần thưởng

 • Đứng gần lửa trại trong thành sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm.
 • Đốt pháo không chỉ nhận được điểm kinh nghiệm mà còn có thể phóng hiệu ứng pháo hoa lớn. Đại hiệp bắn pháo hoa có thể nhận được quà 5 Bảo Rương, đồng thời trên mặt đất sẽ xuất hiện nhiều rương quý, các đại hiệp khác cũng có thể nhặt được.
 • Mở Bảo Rương có thể ngẫu nhiên nhận được các loại quà như: Nguyên Bảo Khóa, Ngân Lượng, Hoạt lực,…
Lưu ý
 • Có thể mở Tu Luyện Châu để nhận nhiều điểm kinh nghiệm hơn.
 • Cùng hảo hữu, tổ đội uống rượu cũng có thể nhận được càng nhiều điểm kinh nghiệm.
 • Người chơi sử dụng Anh Hùng Lệnh có cơ hội nhận thêm 1 Bảo Rương.

Tiểu Điêu kính bút