CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ QUỐC KHÁNH

Diễn ra ngày 03/09/2021

Tưng Bừng Quốc Khánh

03/09/2021

Mồng hai tháng chín rực cờ hoa
Quốc Khánh Việt Nam nước cộng hòa
Lời Bác tuyên ngôn ngày thắng lợi
Ba Đình độc lập tiến quân ca....

Chào mừng đại lễ Quốc Khánh 2/9, Ngạo Kiếm Vô Song 2 khai mở sự kiện Tưng Bừng Quốc Khánh diễn ra từ 02/09 - 18/09. Tham gia ngay!