Dạ Hội Võ Lâm (26/03 - 09/04)

Diễn ra ngày 26/03/2020

Nội dung

26/03/2020

Dạ Hội Võ Lâm không chỉ là nơi thể hiện năng lực của quý anh hùng đại hiệp mà đây còn là nơi mang đến những phần thưởng có một không hai.

Thời gian

  • Từ ngày 26/03 đến 23:59 ngày 09/04/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS2.
  • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên và đã gia nhập môn phái.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các có bán:

  • Vũ Khí  (khóa) giá 149 NB.
  • Y Phục ( khóa) giá 30 NB (3000 Nguyên Bảo Khóa).
  • Gói Trang Phục (Không khóa) 50 NB mở nhận được  Y Phục x1+ Trang Sức x1+ Phòng Cụ x1.

- Trong thời gian sự kiện, xuất hiện NPC Sự Kiện tại thành chính Dương Châu:


Dương Châu(599,340)

- Người chơi train quái nhặt được Trang Sức (không khóa) và Phòng cụ (không khóa).

  • Dùng Y Phục + Trang Sức+ Phòng Cụ đổi tại NPC Sự Kiện = Trang Phục Chuẩn
  • Dùng Vũ Khí + Y Phục + Trang Sức+ Phòng Cụ đổi tại NPC Sự Kiện = Trang phục Đặc Biệt

- Dùng đạo cụ Trang Phục Chuẩn nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 30 cái.

- Dùng đạo cụ Trang phục Đặc Biệt  nhận thưởng đạo cụ Lệnh Bài Võ Lâm (Không khóa) cùng 1 phần thưởng ngẫu nhiên, không giới hạn dùng.

- Đổi Trang Phục Vip đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Võ Lâm I,II,III,IV,V.

Đua Top SK Võ Lâm

  • Dùng Cành Hoa để tiến hành bỏ phiếu đua BXH.
  • 1  Lệnh Bài Võ Lâm= 1 Điểm

TOP

Điểm tối thiểu để nhận quà

1~50

200

 

 Vât Phẩm Liên Quan

Vật phẩm

Hình ảnh

Nguồn gốc và công dụng

Vũ Khí

 

Treo bán ở Trân Bảo Các, đạo cụ dùng để đổi Trang Phục Đặc Biệt

Y Phục

 

Treo bán ở Trân Bảo Các, đạo cụ dùng để đổi Trang Phục Đặc Biệt hoặc Trang Phục Chuẩn

Trang Sức

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi train quái tại bản đồ dã ngoại sẽ có cơ hội nhận được

Phòng Cụ

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi train quái tại bản đồ dã ngoại sẽ có cơ hội nhận được

Trang Phục Đặc Biệt

 

-          Ghép Vũ Khí + Y Phục + Trang Sức + Phòng Cụ sẽ nhận được

-          Mở Trang Phục Đặc Biệt nhận được Lệnh Bài Võ Lâm và 1 vật phẩm ngẫu nhiên

Trang Phục Chuẩn

 

-          Ghép Y Phục + Vũ Khí + Trang Sức + Phòng Cụ sẽ nhận được

-          Mở Trang Phục Chuẩn đặc biệt nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên

Lệnh Bài Võ Lâm

 

Đạo cụ nhận được khi sử dụng Trang Phục Đặc Biệt