Đại Chiến Thần Khuyển (28/5 - 1/6)

Diễn ra ngày 01/06/2018

Nội Dung

Giang hồ gần đây xôn xao về sự xuất hiện của Thần Khuyển tại Ngạo Kiếm Vô Song 2. Tương truyền rằng đánh bại Thần Khuyển có thể đoạt được kỳ trân bảo vật.

Bản đồ kích chiến đã mở, một tiếng gầm lớn vang lên. Thần Khuyển đã xuất hiện, Đại hiệp hãy cùng bằng hữu thi triển bản lĩnh ngay nào!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 28/05/2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 01/06/2018
  • Thời gian Thần Khuyển xuất hiện: 12h00, 18h00, 23h00 mỗi ngày. 

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Đã mở giới hạn cấp 99
  • Nhân vật:Không giới hạn cấp độ

Nội dung