Đón siêu thưởng tích lũy cuối năm

Diễn ra ngày 20/01/2020

Nội dung

20/01/2020

Đại hiệp thân mến!

Những ngày cuối năm sẽ sôi động hơn bao giờ hết khi sự kiện Siêu thưởng tích lũy khởi động!

Tham gia sự kiện tích lũy nạp Nguyên Bảo từ ngày 20/01 đến ngày 21/01/2020, đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cũng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 20/01/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 21/01/2020.
 • Phần thưởng sẽ được chia làm 2 đợt:
  - Trong thời gian sự kiện nếu nạp đủ mốc 135000 thì sẽ được trao quà vào ngày 21/01/2020
  - Các người chơi còn lại sẽ được phát vào ngày 22/01/2019.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Tích lũy siêu thưởng tính theo mốc nạp Nguyên Bảo, trong thời gian sự kiện người chơi nạp đạt mốc cao sẽ nhận được thưởng mốc đó và các mốc thấp hơn.
 • Tích lũy nạp Nguyên Bảo chỉ tính trong thời gian sự kiện.
 • Tất cả người chơi đạt mốc 135000 cần đăng ký thông tin để chọn đồng đội

Ví dụ: 

 - Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 135,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 135000 Nguyên Bảo54000 Nguyên Bảo và các mốc thấp .

Cập nhật thông tin nhận thưởng

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

 • Lưu ý: Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin nhé.
Xem thêm

Phần thưởng

 • Máy chủ Đông Giang - Tây Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn 5

50

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đá Rèn 5

150

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Đá Rèn 6

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn 6

100

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Đá Rèn 6

200

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (Tùy Chọn )

1

Khóa

 

 • Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

Lược Gỗ

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

Lược Gỗ

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Lược Gỗ

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá rèn 6

100

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Lược Gỗ

70

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

150

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Lược Gỗ

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (tùy chọn)

1

Khóa
Tiểu Điêu