Đón tích lũy siêu thưởng tháng 9

Diễn ra ngày 05/09/2019

Nội dung

05/09/2019

Đại hiệp thân mến!

Lần này sẽ có gì trong Tích Lũy Siêu Thưởng của Ngạo Kiếm Vô Song 2? Khi tham gia sự kiện tích lũy nạp Nguyên Bảo từ ngày 05/09/2019 đến ngày 07/09/2019, Đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cũng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 05/09/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/09/2019.
 • Phần thưởng sẽ trao vào ngày 07/09 ( đối với người chơi quy đổi đạt mốc 135000270000 Nguyên Bảo trong ngày 05-06/09), và ngày 09/09/2019.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ.

Nội dung sự kiện

 • Tích lũy siêu thưởng tính theo mốc nạp Nguyên Bảo, trong thời gian sự kiện người chơi tiến hành nạp đạt mốc sẽ nhận được thưởng.
 • Tích lũy nạp Nguyên Bảo chỉ tính trong thời gian sự kiện.

• Ví dụ: 

- Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 54,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 54,000 Nguyên Bảo, 27,000 Nguyên Bảo và các mốc thấp .

Cập nhật thông tin nhận thưởng

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

 • Lưu ý: Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin nhé.
Xem thêm

Phần thưởng

 • Máy chủ Cửu Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

70

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (ngẫu nhiên)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (ngẫu nhiên)hoặc kim thạch sử thi bậc 6

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa


   

 • Máy chủ Long Giang -> Châu giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

70

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (tùy chọn)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

250

Không Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (ngẫu nhiên) Hoặc Kim Thạch sử thi bậc 7 tùy chọn

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

 

   

 • Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

20

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

80

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

150

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

200

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (tùy chọn)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (tùy chọn) hoặc Túi chọn Kim Thạch sử thi Bậc 7 hoặc 200 mảnh trang bị Truyền Thuyết

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

Tiểu Điêu