Giải Nhiệt Mùa Hè (10/05 - 19/05)

Diễn ra ngày 10/05/2020

Nội dung

10/05/2020

Nắng mùa Hạ sao dịu dàng thế nhỉ

Lũ ve sầu đang thủ thỉ cùng cây

Trên bầu trời mây trắng lả lướt bay

Và gió hát khúc mê say nhè nhẹ

Cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2 thổi bay nóng nực mùa hè cùng sự kiện Giải Nhiệt Mùa Hè khai mở từ ngày 10/05

 

Thời gian

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 10/05/2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 19/05/2020

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.
 • Nhân vật: Đạt cấp 60 trở lên có thể tham gia

Nội dung

 

 • Trong thời gian sự kiện Trân Các Bán Trái Cây (Không Khóa) giá 49 Nguyên Bảo, người chơi train quái nhận Nước đá ( Khóa).
 • Độ sôi nổi đạt mốc nhận Cốc Nước (Khóa).

Sôi nổi

Số lượng nhận

20

5

40

15

60

20

80

30

100

50

 

 • Thành Chính Dương Châu Xuất hiện NPC Sự kiện Giải Nhiệt.

Người chơi dùng Cốc Nước + Nước đá = Ly Nước mát.

Người chơi dùng Cốc Nước + Nước đá + Trái Cây = Ly Sinh Tố.

 • Giới hạn đổi 1 ngày 20 vật phẩm Ly Nước Mát.
 • Giới hạn đổi 1 ngày 100 vật phẩm Ly Sinh Tố.

Các đạo cụ liên quan

Vật phẩm

Tính chất

Nước đá

Khóa

Trái cây

Không Khóa

Cốc Nước

Khóa

Ly Nước Mát

Khóa

Ly Sinh Tố

Khóa

 • Mở Ly Nước Mát nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

Số lượng

Ly Nước Mát

Đồng đội Ngẫu Nhiên

1

Nguyên Bảo 2000

1

Ngân Lượng 5v

1

Cống Hiến Lệnh Đồng

1

Chân khí 500

1

Hoạt Lực 2500

1

Đồng Đội 3 sao Ngẫu nhiên

1

Cống Hiến lệnh thiết

1

 • Mở Ly Sinh Tố nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên

Số lượng

Tính chất

Ly Sinh Tố

Chân Khí 1000 Điểm

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Lược Gỗ

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

3

Khóa

Túi chọn Phòng cụ sử thi ( 5 điểm )

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

1

Khóa