Hương Sắc Mùa Hè (06/08 - 12/08)

Diễn ra ngày 06/08/2018

Nội Dung

Mùa hạ rạng ngời trên nét môi

Mang về nỗi nhớ tận xa xôi...

Hãy chào đón mùa hè bằng sự kiện Hương Sắc Mùa Hè sẽ diễn ra từ ngày 06/08 - 12/08 với thưởng ưu đãi. Đầu tư nhận thưởng ngay nhé Đại hiệp!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 06/08/2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 12/08/2018

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: đạt cấp 99 có thể tham gia.
  • Nhân vật:Không giới hạn cấp độ

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp mỗi ngày nạp 540 Nguyên Bảo hoặc 2700 Nguyên Bảo sẽ nhận được quà tương ứng với mốc nạp.
  • Trong thưởng mốc 1 của sự kiện mỗi ngày thêm Hoa Phượng x1. Đại hiệp nhấp phải vào Hoa Phượng, có thể chọn dùng Hoa Phượng với số lượng khác nhau để hợp thành quà khác nhau.
  • Trong thưởng mốc 2 của sự kiện mỗi ngày thêm Hoa Bằng Lăng x1. Đại hiệp nhấp phải Hoa Bằng Lăng, có thể chọn dùng Hoa Bằng Lăng với số lượng khác nhau để hợp thành quà khác nhau.