Khai mở sự kiện Siêu thưởng tháng 5

Diễn ra ngày 11/05/2019

Nội dung

Đại hiệp thân mến!

Chào mùa hè sôi động với những hoạt động đặc sắc, Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ dành tặng hàng ngàn phần thưởng giá trị cho Đại hiệp khi tham gia sự kiện Siêu Thưởng Tháng 5. Sự kiện chỉ diễn ra từ ngày 11/05 - 13/05, cơ hội duy nhất trong hè này, nhất định phải tham gia!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 11/05/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 13/05/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 14/05/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà cực kỳ giá trị.
  • Đại hiệp nạp tích lũy đạt mốc cao hơn có thể nhận được thưởng của mốc thấp hơn.

Ví dụ: Đại hiệp tích lũy đạt mốc 54,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy mốc 54,000 Nguyên Bảo, mốc 27,000 Nguyên Bảo và mốc 13,500 Nguyên Bảo.

Xem thêm

Phần thưởng

  • Máy chủ Kim Kiếm đến Võ Đang

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Túi Toái Phiến hiếm 4( ngẫu nhiên )

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

60

Khóa

Đồng Quần Hùng

10

Không khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

2

Không khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

 Đồng Quần Hùng 

         20

Không khóa

54,000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

40

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Đồng Quần Hùng

20

Không khóa

Đồng Kiều Sở

5

Không khóa

 Đồng Chí Tôn

1

Không khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

150

Khóa

Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (ngẫu nhiên)

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Không khóa

 Đồng Chí Tôn

2

Không khóa

270000 Nguyên Bảo

 Võ Kỹ Thiên Kiều lệnh

           200

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ 4( ngẫu nhiên)

                2

Khóa

Đồng Đội 6 Sao tùy chọn

                1

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Không khóa

Đồng Kiều Sở

20

Không khóa

 Đồng Chí Tôn

10

Không khóa

 

  • Máy chủ Hoàng Kim và Trường Giang

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Túi Toái Phiến hiếm 4( ngẫu nhiên )

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

15

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

20

Khóa

Đồng Quần Hùng

10

Không khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

2

Không khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

 Đồng Quần Hùng 

          20

Không khóa

54,000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

40

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Đồng Quần Hùng

20

Không khóa

Đồng Kiều Sở

5

Không khóa

 Đồng Chí Tôn

1

Không khóa

Tinh Kim

1

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

150

Khóa

Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (ngẫu nhiên)

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Không khóa

 Đồng Chí Tôn

2

Không khóa

270000 Nguyên Bảo

 Võ Kỹ Thiên Kiều lệnh

           200

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ 3( ngẫu nhiên)

                2

Khóa

Đồng Đội 5 Sao tùy chọn

                1

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Không khóa

Đồng Kiều Sở

20

Không khóa

 Đồng Chí Tôn

10

Không khóa

Tiểu Điêu