Khuyến mãi nạp Vàng (29/07 - 31/07)

Diễn ra ngày 29/07/2020

Nội dung

29/07/2020

Đại hiệp đừng bỏ qua sự kiện Khuyến mãi nạp Vàng với những ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 29/07 - 31/07.

Quy đổi Nguyên Bảo càng nhiều, nhận thêm Nguyên Bảo càng khủng!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 29/07/2020
  • Kết thúc: 23h59 ngày 31/07/2020

Điều kiện tham gia

  • Tất cả người chơi NKVS II.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, Người chơi tiến hành Quy đổi Nguyên Bảo vào game từ mốc 1500 Nguyên Bảo trở lên sẽ nhận được số lượng vàng khuyến mãi theo mốc tương ứng, số Nguyên Bảo khuyến mãi sẽ được tổng hợp và chuyển đến người chơi trong ngày 01-03/08

Quy đổi vàng, Nguyên Bảo

Vàng, Nguyên Bảo khuyến mãi

1500

300

3000

600

6000

 1200

9000

 1800

12000

 2400

15000

 3000

30000

 6000

Lưu ý

  • Ở mỗi mốc nạp thẻ người chơi có thể nhận Vàng khuyến mãi nhiều lần. không giới hạn nạp
  • Số Nguyên Bảo khuyến mãi sẽ không được tính điểm Vip và sk nạp ingame 
  • Ví dụ:

         - Lần 1 nạp 1500 Vàng, Nguyên Bảo sẽ nhận được 1800 Vàng, Nguyên Bảo

         - Lần 2 nạp tiếp 1500 Vàng, Nguyên Bảo sẽ nhận được 1800 Vàng, Nguyên Bảo

         - Lần 3 nạp 30000 Vàng, Nguyên Bảo sẽ nhận được 36000 Vàng, Nguyên Bảo