Ngày Vàng Quốc Khánh 02/09

Diễn ra ngày 01/09/2020

Nội dung

Sự kiện Ngày Vàng mừng Quốc Khánh 02/09 sẽ khiến không khí tại NKVS2 thêm phần sôi động.

Tham gia ngay!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 02/09/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 02/09/2020.
 • Phần thưởng sẽ được phát vào ngày 03/09/2020.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Ngày vàng Đại Lễ tính theo mốc nạp Nguyên Bảo, trong thời gian sự kiện người chơi nạp đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng của mốc đó, không nhận quà mốc thấp hơn.
 • Tích nạp Nguyên Bảo chỉ tính trong thời gian sự kiện.
 • Ngoài ra:
  - Người chơi ở tất cả máy chủ khi quy đổi đạt mốc 54000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 27000.
  - Người chơi ở tất cả máy chủ khi quy đổi đạt mốc 135000 sẽ nhận được thưởng x4 mốc 27000.
  - Người chơi máy chủ Kim Kiếm đến Kỳ Sơn khi đạt mốc 135000 chỉ có thể chọn 1 đồng đội 5 sao ngẫu nhiên và kèm x2 vật phẩm tùy chọn khác.
  - Người chơi máy chủ Hỏa Sơn khi đạt mốc 54000 có thể chọn x2 quà tùy chọn và đạt mốc 135000 có thể chọn x4 quà tùy chọn..

Ví dụ: 

- Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 27,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 27000 Nguyên Bảo .

Cập nhật thông tin nhận thưởng

- Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

- Lưu ý: 

 • Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin .
Xem thêm

Phần thưởng

 • Hỏa Sơn

 

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

5

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

15

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

40

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x3

Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +22 x1

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

Đá Rèn 6 x100

Đồng Chí Tôn x3

Đá rèn 7 x50

Túi Đá Cường Hóa +18 x3

Đá Rèn 5*300

 

 • Máy chủ Địa Sơn-Kỳ Sơn

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

40

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x20

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x50

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x30

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên ( mốc 54000 mới có thể chọn)x1

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đá Rèn 6 x300

Đồng Chí Tôn x4

Đá rèn 7 x70

 • Máy chủ còn lại 

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x20

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc x2

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x5

Đá rèn 7 x100

Đá Rèn 6 x300

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên ( mốc 54000 mới có thể chọn)x1

Đá Rèn 8 x30


Tiểu Điêu