Ngưu Lang Chức Nữ (06/08 - 15/08)

Diễn ra ngày 05/08/2019

Nội dung

05/08/2019

"Trên trời Chức Nữ cùng Ngưu Lang

Một dải sông Ngân lệ mấy hàng"

Cứ vào tháng 7 âm lịch mỗi năm, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ được gặp nhau một lần trên cầu Ô Kiều. Khi tiễn biệt, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt vì phải xa cách nhau, người ở đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là mưa ngâu. 

Từ ngày 06/08, Đại hiệp hãy thu thập các tín vật và ghép thành Giọt Mưa Ngâu để có thể nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn tại sự kiện Ngưu Lang Chức Nữ.

Ngoài ra, tổ chức đám cưới trong những ngày diễn ra sự kiện cũng sẽ có cơ hội nhận quà giá trị. Đại hiệp đừng bỏ lỡ! 

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 06/08/2019
  • Kết thúc: 23h59 ngày 15/08/2019

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ.
  • Cấp độ: Đạt level 60 trở lên.

Nội dung

Phần thưởng

- Mở Thiên Linh Khí nhận được 1 Tín Vật Chức Nữ (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm.

- Mở Địa Linh Khí nhận được 1 Tín Vật Ngưu Lang (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm.

- Ghép Giọt Mưa Ngâu (không khóa) đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận được các gói quà tương ứng là Quà Mưa Ngâu-I,II,III,IV,V.

       - Dùng Mưa Ngâu để tiến hành bỏ phiếu đua BXH

                     1 Mưa Ngâu = 1 điểm

TOP

Điểm tối thiểu để nhận quà

1~50

100

- Quà Ngưu Lang Mừng Hôn Lễ

- Quà Chức Nữ Mừng Hôn Lễ

- Quà Ngưu Lang Chức Nữ

Lưu ý 
  • Quà thưởng tổ chức Hôn Lễ trong sự kiện này là quà tặng thêm. Các phần quà mặc định của hệ thống Tình Duyên được giữ nguyên.
  • Quà thưởng tổ chức Hôn Lễ trong sự kiện sẽ được gửi thông qua Thư, sau khi tổ chức xong hôn lễ (Tân Lang, Tân Nương mỗi người nhận riêng).