Quy đổi cuối tuần 10/10-11/10

Diễn ra ngày 10/10/2020

Nội dung

10/10/2020

Quy đổi cuối tuần 10/10-11/10 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? 

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 10/10/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 11/10/2020.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 12 - 13/10/2020.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVSII.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ chỉ nhận được thưởng tại mốc đó.  
 • Máy chủ Kim Kiếm đến Hỏa Sơn khi đạt mốc 270000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 135000. 
 • Máy chủ Kim Sơn khi đạt mốc 90000 sẽ nhận được thưởng x3 mốc 27000.
 • Đặc biệt:
  + Máy chủ Kim Kiếm đến Đông Giang khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm:

  Tên vật phẩm

  Số lượng

  Trạng thái

  Tùy chọn

  Đồng đội 7 sao tùy chọn

  1

  Khóa

  Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

  Đá rèn 8

  150

  Chân khí 418 vạn

  1

  Túi chọn mảnh truyền thuyết

  400

  Túi hương bậc 7

  1


  + Máy chủ Địa Sơn đến Kỳ Sơn khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm: 

  Tên vật phẩm

  Số lượng

  Trạng thái

  Tùy chọn

  Trang bị sử thi

  1

  Khóa

  Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

  Đá rèn 6

  500

  Chân khí 418 vạn

  1

  Túi chọn mảnh truyền thuyết

  400

  Túi hương bậc 7

  1

  Đá rèn 7

  200

  Đồng đội 6 sao tùy chọn

  1  + Máy chủ Hỏa Sơn khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm: 

  Tên vật phẩm

  Số lượng

  Trạng thái

  Tùy chọn

  Đồng kiều sở

  100

  Khóa

  Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

  Túi hương bậc 5

  1

  Danh vọng sử thi 10 điểm

  30

  Đồng đội 6 sao tùy chọn

  1

  + Máy chủ Kim Sơn :khi đạt mốc 90000 sẽ nhận thêm 1 chân nguyên đỉnh(phòng chí mạng) + áo ngoại trang Hoàng Kim Giáp + 1 phần quà tùy chọn( có thể chọn 1 trong các vật phẩm):

  Vật phẩm

  Số lượng

  Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

  10

  Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên

  3

  Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ

  15

  Túi Đá Cường Hóa +20

  1

  Túi Đá Cường Hóa +18

  2

  Đá Rèn 5

  150

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà : 

Phần thưởng 

Kim Sơn

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

5

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

350

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

50

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x10

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x3

Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +20 x1

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Đá Rèn 5*150

Hỏa Sơn 

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

40

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá rèn 6

150

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

60

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

15

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

800

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

80

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đồng chí Tôn

8

Khóa

Đá rèn 6

200

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

120

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

30

Khóa

Chân Khí 5v

15

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

1400

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

50

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

2

Khóa

Đồng chí Tôn

15

Khóa

Đá rèn 6

400

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

200

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

50

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Chân Khí 5v

20

Khóa

Địa Sơn-Kỳ Sơn

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

40

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

800

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá rèn 6

150

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

80

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

15

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Khóa

Đồng Kiều Sở

50

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

80

Khóa

Chân Khí 5v

15

Khóa

Đá rèn 6

200

Khóa

Đồng chí Tôn

15

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

30

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Khóa

Đồng Kiều Sở

80

Khóa

Đồng chí Tôn

30

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 5v

30

Khóa

Đá Rèn7

200

Khóa

túi chọn trang bị sử thi bậc 7 ( trừ vũ khí)

1

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Máy chủ còn lại

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

600

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

800

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Đá Rèn6

150

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

2

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Khóa

Đồng Kiều Sở

80

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 5v

20

Khóa

Đá Rèn7

150

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

4

Khóa

Mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Khóa

Đồng Kiều Sở

100

Khóa

Đồng chí Tôn

30

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 5v

30

Khóa

Đá Rèn7

300

Khóa

Ngũ Sắc Thủy Tinh

6

Khóa

Mảnh trang bị truyền thuyếtx300 hoặc đồng đội 6 sao tùy chọn

Tùy chọn

Khóa