Sao Thiếu Nhi (05/06 - 13/06)

Diễn ra ngày 05/06/2020

Nội dung

05/06/2020

Những ngôi sao lấp lánh sẽ mang đến bất ngờ nào tại NKVS2?

Cùng tìm hiểu nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: Ngày 05/06/2020.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 13/06/2020.

Điều kiện tham gia

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS2.
 • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, Trân bảo các bán Sao Nhỏ ( không khóa)  giá 49 Nguyên Bảo.
 • Trong thời gian sự kiện, thành chính Dương Châu xuất hiện NPC Sao Thiếu Nhi.
 • Xuất hiện NPC chú bé vui vẻ vào các khung giờ : 10h ->12h, 14h -> 16h, 18h->20h, 22h->24h.
 • Trong các khung thời gian trên, lúc 10h, 14h, 18h và 22h sẽ xuất hiện chú bé vui vẻ ngẫu nhiên tại 3 thành thị và 30 phút sau đó sẽ xuất hiện rương xung quanh chú bé vui vẻ.
 • Cứ mỗi 30 phút sẽ xuất hiện rương xung quanh chú bé, người chơi thu thập rương tối đa 30 rương/ 1 acc/ lần.
 • Rương thu thập được trạng thái khóa.
 • Dùng Rương Thu Thập đến gặp NPC Sao Thiếu Nhi để đổi Ngôi Sao (khóa) giới hạn 1 ngày đổi 20 vật phẩm.
 • Dùng Rương Thu Thập và Sao Nhỏ đến tại NPC Sao Thiếu Nhi đổi Ngôi sao lấp lánh giới hạn 1 ngày đổi 100 vật phẩm.

Phần thưởng

Ngôi sao

Đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

Số lượng

Ngôi Sao

Đồng đội Ngẫu Nhiên

1

Nguyên Bảo 2000

1

Ngân Lượng 5v

1

Cống Hiến Lệnh Đồng

1

Chân khí 500

1

Hoạt Lực 2500

1

Đồng Đội 3 sao Ngẫu nhiên

1

Cống Hiến lệnh thiết

1

Ngôi sao lấp lánh

Đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên

Số lượng

Tính chất

Ngôi Sao lấp lánh

Chân Khí 1000 Điểm

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

hoạt Lực 1000 điểm

1

Lược Gỗ

1

Đồng Quần Hùng

3

Túi chọn Phòng cụ sử thi ( 5 điểm )

1

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

1