Siêu giảm giá cuối năm (29/12 - 31/12)

Diễn ra ngày 29/12/2019

Nội dung

29/12/2019

Trong không khí của những ngày cuối năm, đặc biệt thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mỗi người đều trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, hào hứng có, tươi mới có.

Cũng trong dịp này, NKVS2 sẽ tung ra sự kiện Siêu giảm giá cuối năm với những vật phẩm giá không thể hấp dẫn hơn!

 

Thông tin cụ thể, xin mời chư vị cũng theo dõi: 

Thời gian

  • Từ ngày 29/12/2019 đến 23:59 ngày 31/12/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện tại Trân Bảo Các có bán các gói vật phẩm giảm giá siêu hấp dẫn:

Tên gói

Giá bán trên Trân Bảo Các (NB)

Vạn Mã Bôn Đằng

6999

Nhất Phi Trùng Thiên

49999

Nữ Trung Hào Kiệt

4999

Anh Hùng Hào Kiệt

4999

Kiệt Ngạo Bất Tuân

7888

Ngạo Thế Quần Hùng

34999

Vạn Kiếp Luân Hồi

48888

Khai Thiên Tích Địa

48888

  • Chi tiết các gói vật phẩm:

Vạn Mã Bôn tẩu

Vật Phẩm

Số Lượng

Tính chất

Cửu Vỹ Yêu Hồ

1

Khóa

Tiểu Đô Đô

1

Khóa

Kỳ Lân Thượng Cổ

1

Khóa

Ngự Kiếm Khinh Âm

1

Khóa

Nhất Phi Trùng Thiên

Vật Phẩm

Số Lượng

Tính chất

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi 10 Điểm

20

Khóa

Túi chọn Bí Tịch Tàn Quyển

10

Khóa

Trúc Khí Đan

100

Khóa

Nữ Trung hào Kiệt

Vật Phẩm

Số Lượng

Tính chất

Áo Hoàng Kim Giáp (NỮ)

1

Khóa

Áo Hoàng Kim Giáp (NỮ)

1

Khóa

Túi Chọn Áo Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

Anh Hùng Hào Kiệt

Vật Phẩm

Số Lượng

Tính chất

Áo Hoàng Kim Giáp (Nam)

1

Khóa

Áo Hoàng Kim Giáp (Nam)

1

Khóa

Túi Chọn Áo Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

Kiệt Ngạo Bất Tuân

Vật Phẩm

Số Lượng

Tính chất

Búp Bê Thế Thân

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

50

Khóa

Ngọc Tỳ Hưu

50

Khóa

Ngạo Thế Quần Hùng

Vật Phẩm

Số Lượng

Tính chất

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Khóa

Túi Chọn đồng đội ( Tất cả )

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

100

Khóa

Vạn Kiếp Luân Hồi

Vật Phẩm

Số Lượng

Tính chất

Luân Hồi Thần Thạch

1

Khóa

Túi Hương Bậc 4

1

Khóa

Ma Phùng Tuyến 6

2

Khóa

Khai Thiên Tịch Địa

Vật Phẩm

Số Lượng

Tính chất

Khai Thiên Thần Thạch

1

Khóa

Túi Hương Bậc 4

1

Khóa

Ma Phùng Tuyến 6

2

Khóa