Siêu thưởng cuối năm (30/12 - 31/12)

Diễn ra ngày 30/12/2019

Nội dung

Cùng NKVS2 đón những điều bất ngờ trong sự kiện Siêu thưởng tích lũy cuối năm nhé!

Rất nhiều những vật phẩm hấp dẫn, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ!  

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 30/12/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 31/12/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao theo 2 đợt :

- Trong thời gian sự kiện nếu nạp đủ mốc 135000 thì sẽ được hỗ trợ ngay trong giờ hành chính 

- Các người chơi còn lại sẽ được phát vào ngày 02/01/2019.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game sẽ nhận thưởng mốc đó kèm các mốc thấp hơn   
  • Tất cả người chơi đạt mốc 135000 cần đăng ký thông tin để chọn đồng đội ( S29 không có nên không cần chọn )

Lưu ý:

  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà :

 

 Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 135000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 13500 Nguyên Bảo và các quà mốc thấp hơn.  

Xem thêm 

 

Phần thưởng

  • Máy chủ Tây Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

5

Khóa

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn

1

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

10

Khóa

Ngân Lượng 20v

2

Khóa

Cống Hiến Sư Môn

2

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Ngân Lượng 20v

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

khóa

Thẻ Đồng Đội 4 sao tất cả  (ngẫu nhiên )

7

Khóa

  • Máy chủ Long Giang-> Đông Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn 5

50

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đá Rèn 5

150

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Đá Rèn 6

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn 6

100

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Đá Rèn 6

200

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (Tùy Chọn )

1

Khóa

  • Máy chủ còn lại 

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Lược Gỗ

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Lược Gỗ

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Lược Gỗ

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Lược Gỗ

70

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

150

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Lược Gỗ

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (tùy chọn)

1

Khóa