Siêu thưởng ngày Vàng 05/01/2020

Diễn ra ngày 05/01/2020

Nội dung

05/01/2020

Siêu thưởng ngày Vàng 05/01/2020  mang đến những vật phẩm nào hấp dẫn?

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ!  

Thông tin cụ thể, xin mời cùng theo dõi: 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 05/01/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 05/01/2020.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 06/01/2020.

Phạm vi

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó.   
 • Tất cả người chơi đạt mốc 27000 và 54000 đăng ký tùy chọn vật phẩm 
 • Đặc biệt riêng mốc 27000 người chơi sẽ có thể nhận x2 nếu quy đổi 54000 Nguyên Bảo vào game 

Lưu ý:

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà :

 

 • Tất cả người chơi đạt mốc 27000 lưu ý chỉ chọn 1 vật phẩm trong các vật phẩm tùy chọn 
 • Người chơi đạt mốc 54000 có thể chọn 2 vật phẩm tùy chọn, riêng đồng đội 5 sao chỉ x1.

 Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 13500 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 13500 Nguyên Bảo và không thể nhận được quà mốc thấp hơn.  

Xem thêm 

Phần thưởng

 • Máy chủ Tây Giang

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

5

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

15

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x5

Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ x10

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

 • Máy chủ Đông Giang 

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Chân Khí 15 vạn

1

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

15

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Chân Khí 25 vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x5

Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ x10

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

Túi Đá Cường Hóa +20 x1

Đồng Chí Tôn x4

 • Máy chủ Long Giang-> Nam Giang

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn tài Nguyên

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Túi Chọn tài Nguyên

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Túi Chọn tài Nguyên

30

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

60

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x1

Đá Rèn 6 x180

Đồng Chí Tôn x4

Đá rèn 7 x50

 • Máy chủ còn lại

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

80

Khóa

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x20

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x4

Toái Phiến tùy chọn ( chỉ có thể đk toái Boss Cao Thủ Võ Lâm) x3

Đá rèn 7 x70

Đá Rèn 6 x210