Siêu thưởng ngày Vàng 07/10/2019

Diễn ra ngày 07/10/2019

Nội dung

07/10/2019

Siêu thưởng ngày Vàng 07/10/2019  mang đến những vật phẩm nào hấp dẫn?

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ!  

Thông tin cụ thể, xin mời cùng theo dõi:

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 07/10/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/10/2019.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 08/10/2019.

Phạm vi

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng của mốc đó. 
 • Đặc biệt riêng mốc 27000 người chơi sẽ có thể nhận x2 nếu quy đổi 54000 Nguyên Bảo vào game (trừ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên)     
 • Lưu Ý:

  • Chỉ duy nhất người chơi đạt mốc 54000 mới có thể chọn Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên.
  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

(người chơi đạt mốc 27000 lưu ý chỉ chọn 1 vật phẩm trong các vật phẩm tùy chọn )

 Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 13500 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 13500 Nguyên Bảo và không thể nhận được quà mốc thấp hơn. 

 

Các Sự Kiện Liên Quan 

Phần thưởng

 • Máy chủ Nam Giang

 

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

5

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

15

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

 • Máy chủ Long Giang-> Cửu Giang

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Chân Khí 25 vạn

5

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

250

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Chân Khí 50 vạn

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Chân Khí 50 vạn

10

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x5

Đá Rèn 5x450

Đá Rèn 6x150

Túi Đá Cường Hóa +18 x3

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

 

 • Máy chủ còn lại

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

80

Khóa

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x20

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Toái Phiến tùy chọn x5 ( người chơi đk tên toái phiến chọn)

Đá rèn 7 x70

Đá Rèn 6 x210

 


Tiểu Điêu