Siêu thưởng ngày Vàng 12/06/2019

Diễn ra ngày 12/06/2019

Nội dung

Những ưu đãi cực hấp dẫn sẽ có trong ngày 12/06/2019!

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ! 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 12/06/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 12/06/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 13/06/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi vàng vào game đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng của mốc đó 
  • Đặc biệt riêng mốc 27000 người chơi sẽ có thể nhận x2 nếu quy đổi vàng 54000 Nguyên Bảo vào game. Chỉ duy nhất mốc 27000 Nguyên Bảo

Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 27,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 27,000 Nguyên Bảo không thể nhận được quà mốc thấp hơn 

Nếu Đại Hiệp quy đổi 54000 Nguyên Bảo vào game thì sẽ nhận thưởng x2 mốc 27000 Nguyên Bảo 

Các Sự Kiện Liên Quan 

Phần thưởng

  • Máy chủ Kim Kiếm đến Võ Đang

 

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

50

KhóaMáy chủ Hoàng Kim và Trường Giang

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Lệnh Sử Thi (10 điểm )

30

Khóa


Tiểu Điêu