Siêu thưởng ngày Vàng 13/07/2019

Diễn ra ngày 13/07/2019

Nội dung

Những ưu đãi cực hấp dẫn sẽ có trong ngày 13/07/2019!

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ! 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 13/07/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 13/07/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 15/07/2019.

Phạm vi

  • Máy chủ Kim Kiếm -> chủ Long Giang

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi vàng vào game đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng của mốc đó. 
  • Đặc biệt riêng mốc 27000 người chơi sẽ có thể nhận x2 (trừ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên) nếu quy đổi vàng 54000 Nguyên Bảo vào game. Chỉ duy nhất mốc 27000 Nguyên Bảo.

Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 27,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 27,000 Nguyên Bảo và không thể nhận được quà mốc thấp hơn. 

Lưu Ý:

Nếu Đại Hiệp quy đổi 54000 Nguyên Bảo vào game thì sẽ nhận thưởng x2 ( trừ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên) mốc 27000 Nguyên Bảo

  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

Các Sự Kiện Liên Quan 

Phần thưởng

  • Máy chủ Long Giang 

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (tất cả)

10

Khóa

Túi Chọn Chân Nguyên Đỉnh

1

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Túi chọn Mảnh Trang bị Tọa kỵ

10

Khóa

 

  • Máy chủ Trường Giang

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Túi chọn Mảnh Trang bị Tọa kỵ

30

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

80

Khóa

Đồng đội 5 Sao ngẫu nhiênx1

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

 

Danh Vọng lệnh Sử thi x30

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x50

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

 

  • Máy chủ Kim Kiếm -> Võ Đang

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Đồng Chí Tôn

2

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

2

Khóa

Đồng Chí Tôn

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

80

Khóa

Đồng đội 5 Sao ngẫu nhiênx1

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x30

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x50

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2Tiểu Điêu