Siêu thưởng ngày Vàng 15/01/2020

Diễn ra ngày 14/01/2020

Nội dung

14/01/2020

Siêu thưởng ngày Vàng 15/01/2020  lần này có gì hấp dẫn?

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ!  

Thông tin cụ thể, xin mời cùng theo dõi: 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 15/01/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 15/01/2020.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 16/01/2020.

Phạm vi

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ chỉ nhận được thưởng tại mốc đó.   
 • Tất cả người chơi đạt mốc 27000,54000 và 135000 đăng ký tùy chọn vật phẩm.
 • Máy chủ Đông Giang -> Tây Giang:
  - Người chơi đạt mốc 54000: sẽ nhận được x2 thưởng mốc 27000 .
  - Người chơi đạt mốc 135000: sẽ nhận được x3 thưởng mốc 27000.
 • Máy chủ Kim kiếm -> Võ Đang:
  - Người chơi đạt mốc 54000: sẽ nhận được x2 thưởng mốc 27000 .
  - Người chơi đạt mốc 135000: sẽ nhận được x3 thưởng mốc 27000 và Thủy Tinh Ngũ Sắc x5.
 • Người chơi ở tất cả máy chủ khi đạt mốc 135000 có thể chọn quà tùy chọn là đồng đội 5 sao tùy chọn x1. Đối với người chơi đạt mốc 54000 và 135000 khi chọn quà tùy chọn là đồng đội 5 sao sẽ không được chọn các phần quà tùy chọn khác.

Lưu ý:

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà :

 

 • Tất cả người chơi đạt mốc 27000 lưu ý chỉ chọn 1 vật phẩm trong các vật phẩm tùy chọn 
 • Người chơi đạt mốc 54000 và 135000 có thể chọn 2 hoặc 3 vật phẩm tùy chọn, riêng đồng đội 5 sao và đồng đội 5 sao ngẫu nhiên chỉ x1. Người chơi chọn đồng đội 5 sao ngẫu nhiên hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn sẽ không được chọn các vật phẩm tùy chọn khác.

 Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 13500 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 13500 Nguyên Bảo và không thể nhận được quà mốc thấp hơn.  

Xem thêm 

Phần thưởng

 • Máy chủ Đông Giang-Tây Giang

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Chân Khí 15 vạn

1

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

15

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Chân Khí 25 vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x5

Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ x10

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Túi Đá Cường Hóa +20 x1

Đồng Chí Tôn x4

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

 • Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá Rèn 6

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 6

210

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x20

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x4

Toái Phiến tùy chọn ( chỉ có thể đk Boss CTVL) x3

Đá rèn 7 x70

Đá Rèn 6 x210

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )