Siêu thưởng ngày Vàng 18/02/2020

Diễn ra ngày 17/02/2020

Nội dung

17/02/2020

Những ưu đãi hấp dẫn nào sẽ có trong sự kiện Siêu Thưởng Ngày Vàng?

Sự kiện chỉ diễn ra một ngày duy nhất, 18/02/2020, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ nhé!  

Thông tin cụ thể, xin mời cùng theo dõi: 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 18/02/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 18/02/2020.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 19/02/2020.

Phạm vi

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ chỉ nhận được thưởng tại mốc đó.   
 • Tất cả người chơi máy chủ Kim kiếm -> Tây Giang đạt mốc 27000 và 54000 đăng ký tùy chọn vật phẩm.

Lưu ý:

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà :

 

 • Người chơi ở tất cả máy chủ khi đạt mốc 54000 sẽ nhận được x2 thưởng mốc 27000.
 • Người chơi máy chủ Kim Kiếm -> Tây Giang:
  + Đạt mốc 27000 lưu ý chỉ chọn 1 vật phẩm trong các vật phẩm tùy chọn
  + Đạt mốc 54000 có thể chọn 2 vật phẩm tùy chọn.
  + Riêng đồng đội 5 sao ngẫu nhiên chỉ mốc 54000 mới được chọn
  + Người chơi đạt mốc 54000 khi chọn đồng đội 5 sao ngẫu nhiên sẽ chỉ được x1 và không thể chọn các vật phẩm tùy chọn khác.
 • Người chơi máy chủ Thiên Giang không cần đăng ký thông tin tùy chọn, hệ thống sẽ tự động tổng hợp và phát quà cho người chơi.

 Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 13500 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 13500 Nguyên Bảo và không thể nhận được quà mốc thấp hơn.   

Xem thêm

Phần thưởng

 • Máy chủ Thiên Giang

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

1

Khóa

13500

Ngân Lượng 20v

2

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

4

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

3

Khóa

27000

Ngân Lượng 20v

4

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

8

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

 

 • Máy chủ Đông Gang-Tây Giang

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Hạt Giống III

20

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

15

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Hạt Giống III

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

 Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x5

Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ x10

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

Đá rèn 5 x300

Đá rèn 6 x 100

Túi Đá Cường Hóa +22 x1

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

Đồng Chí Tôn x4

 • Máy chủ còn lại  

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá Rèn 6

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 6

210

Khóa

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

 Danh Vọng lệnh Sử thi x20

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Chọn Ngoại trang hạn giờ ( 5 ngày ) x1, không x2 khi đạt mốc 54000, có thể chọn thêm quà tùy chọn khác

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x4

Toái Phiến tùy chọn ( chỉ có thể đk Boss CTVL) x3

Đá rèn 7 x70

Đá Rèn 6 x210

 •    Chi tiết:Túi Chọn Ngoại trang hạn giờ ( 5 ngày )