Siêu thưởng ngày Vàng 24/11/2019

Diễn ra ngày 24/11/2019

Nội dung

24/11/2019

Siêu thưởng ngày Vàng 24/11/2019  mang đến những vật phẩm nào hấp dẫn?

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ!  

Thông tin cụ thể, xin mời cùng theo dõi:  

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 24/11/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 24/11/2019.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 25/11/2019.

Phạm vi

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó.   
 • Máy chủ Kim Kiếm đến Bắc Giang đạt mốc 27000 và 54000 đăng ký tùy chọn vật phẩm 
 • Đặc biệt riêng mốc 27000 người chơi sẽ có thể nhận x2 nếu quy đổi 54000 Nguyên Bảo vào game 

Lưu Ý:

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà :

 

 • Người chơi máy chủ Kim Kiếm đến Bắc Giang đạt mốc 27000 lưu ý chỉ chọn 1 vật phẩm trong các vật phẩm tùy chọn 
 • Người chơi đạt mốc 54000 có thể chọn 2 vật phẩm tùy chọn, riêng đồng đội 5 sao chỉ x1.

 Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 13500 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 13500 Nguyên Bảo và không thể nhận được quà mốc thấp hơn.  

Xem thêm 

Phần thưởng

 • Máy chủ Đông Giang 

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5 vạn

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

2

Khóa

13500

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5 vạn

4

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

4

Khóa

27000

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5 vạn

8

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

8

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

 • Máy chủ Long Giang-> Bắc Giang

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Chân Khí 25 vạn

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Chân Khí 50 vạn

1

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Chân Khí 50 vạn

1

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x5

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x10

Đá Rèn 5x450

Đá Rèn 6x150

Túi Đá Cường Hóa +18 x3

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

 • Máy chủ còn lại 

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

80

Khóa

Đồng Đội 5 sao Ngẫu Nhiên x1 ( Đạt mốc 54000 mới có thể chọn )

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x20

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Toái Phiến tùy chọn x5 ( người chơi đk tên toái phiến chọn)

Đá rèn 7 x70

Đá Rèn 6 x210