Siêu thưởng ngày Vàng 25/06

Diễn ra ngày 24/06/2019

Nội dung

24/06/2019

Những ưu đãi cực hấp dẫn sẽ có trong ngày 25/06/2019!

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ! 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 25/06/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 25/06/2019.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 26/06/2019.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi vàng vào game đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng của mốc đó 
 • Đặc biệt riêng mốc 27000 người chơi sẽ có thể nhận x2 nếu quy đổi vàng 54000 Nguyên Bảo vào game. Chỉ duy nhất mốc 27000 Nguyên Bảo

Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 27,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 27,000 Nguyên Bảo không thể nhận được quà mốc thấp hơn 

Nếu Đại Hiệp quy đổi 54000 Nguyên Bảo vào game thì sẽ nhận thưởng x2 mốc 27000 Nguyên Bảo 

Cập nhật thông tin nhận thưởng

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

 • Lưu ý :

Người chơi máy chủ Kim Kiếm và Trường Giang nếu quy đổi đạt mốc 54000 thì có thể nhận x2 tất cả các phần quà mốc 27000 ngoại trừ đồng đội 5 sao 

Người chơi máy chủ Kim Kiếm đến Trường Giang có thể tùy chọn phần thưởng ở mốc 27000 Nguyên Bảo

Người chơi nếu quy đổi đạt 54000 nếu chọn Chân Nguyên thì sẽ nhận được 2 Chân Nguyên Đỉnh ( Trí Mệnh- Sát Thương Chí Mạng và Cố Nguyên- Phòng Chí Mạng) thay vì nhận được Trí Mệnh -Đỉnh x2 

Các Sự Kiện Liên Quan 

Phần thưởng

 • Máy chủ Long Giang 

 

Mốc nạp

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đá Rèn 5

50

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Cống Hiên Sư Môn (1000)

10

Khóa

Ngoại trang Cửu Vỹ Yêu Hồ

1

Khóa

13500

Đá Rèn 5

100

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (1000)

20

Khóa

Ngoại trang Cửu Vỹ Yêu Hồ

1

Khóa

27000

Đá Rèn 5

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

20

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

2

Khóa

Túi Chọn Áo Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (1000)

20

Khóa

Trí Mệnh - Đỉnh( chân Nguyên STCM)

1

Khóa

 • Máy chủ Hoàng Kim và Trường Giang

 

Mốc nạp

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Hạt Giống III

30

Khóa

Đá Rèn 6

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

20

Khóa

Hạt Giống III

50

Khóa

Đá Rèn 6

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Chân Khí đan (5000)

50

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

2

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Ngũ Cốc 9

200

Khóa

Trí Mệnh- Đỉnh x1, Đồng đội 5 Sao ngẫu nhiênx1, Danh Vọng lệnh Sử thi x30 hoặc Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x50

 

có thể chọn 1 trong các phần quà sau

 • Máy chủ Kim Kiếm đến Võ Đang 

 

Mốc nạp

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Hạt giống IV

20

Khóa

Đá Rèn 6

30

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Hạt giống IV

40

Khóa

Đá Rèn 6

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

2

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Ngũ Cốc 10

250

Khóa

Trí Mệnh- Đỉnh x1, Đồng đội 5 Sao ngẫu nhiên x1, Danh Vọng lệnh Sử thi x30 hoặc Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x50

 

có thể chọn 1 trong các phần quà sau 

 

Tiểu Điêu