Siêu thưởng ngày Vàng 31/07/2019

Diễn ra ngày 31/07/2019

Nội dung

31/07/2019

Những ưu đãi cực hấp dẫn sẽ có trong ngày 31/07/2019!

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ! 

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 31/07/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 31/07/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 01/08/2019.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc sẽ nhận được thưởng. 

 

Lưu Ý:

Nếu Đại Hiệp quy đổi 6000 Nguyên Bảo vào game thì sẽ nhận thưởng x2 của mốc 3000 Nguyên Bảo

Các Sự Kiện Liên Quan 

Phần thưởng

  • Máy chủ Châu Giang và Long Giang 

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

3000

Đồng Quần Hùng

80

Khóa

Đá Rèn 5

30

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Hạt Giống II

10

Khóa

  • Máy chủ Trường Giang

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

3000

Đồng Quần Hùng

120

Khóa

Đá Rèn 6

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Hạt Giống III

20

Khóa

 

  • Máy chủ Võ Đang

mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

3000

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Hạt Giống III

10

Khóa

 

  • Máy chủ Thiên Vương

mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

3000

Đồng Quần Hùng

120

Khóa

Đá Rèn 6

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Hạt Giống IV

20

Khóa

 

  • Máy chủ Kim Kiếm

mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

3000

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Hạt Giống IV

10

Khóa
Tiểu Điêu