Siêu thưởng ngày Vàng - Hàng ngàn quà tặng

Diễn ra ngày 26/04/2019

Nội dung

26/04/2019

Những ưu đãi cực hấp dẫn sẽ có trong ngày 26/04/2019!

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 26/04/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 26/04/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 27/04/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà cực kỳ giá trị.
  • Trong ngày đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng của mốc đó 

Ví dụ: Đại hiệp nạp đạt mốc 90,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 90,000 Nguyên Bảo

Xem thêm

Phần thưởng

  • Máy chủ Kim Kiếm, Nga My, Thiên Vương và Côn Luân

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

30,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Hạt Giống-III

50

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

1

Không khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên -4

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

2

Không khóa

Đồng Kiều Sở

30

Không khóa

Đồng Quần Hùng

100

Không khóa

90,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Hạt Giống-III

150

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên -4

2

khóa

Đồng Tinh Vẫn

120

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

80

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

150,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Hạt Giống-III

300

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +24

2

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên -4

3

Khóa

Đồng Tinh Vẫn

150

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

100

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

3

Khóa

  • Máy chủ Võ Đang và Hoàng Kim 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

30,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 5

100

Khóa

Hạt Giống-II

50

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

2

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20

1

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên -3

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Không khóa

Đồng Kiều Sở

20

Không khóa

Đồng Quần Hùng

80

Không khóa

90,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 5

200

Khóa

Hạt Giống-II

50

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

6

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên -3

2

Khóa

Đồng Tinh Vẫn

120

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

80

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

150,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 5

300

Khóa

Hạt Giống-II

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

10

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên -3

3

Khóa

Đồng Tinh Vẫn

150

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

100

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

  • Máy chủ Trường Giang

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

30,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 5

50

Khóa

Hạt Giống-II

50

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

2

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

1

Khóa

Linh Thạch Tọa Kỵ - Vô Song

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Không khóa

Đồng Kiều Sở

10

Không khóa

Đồng Quần Hùng

50

Không khóa

90,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 5

100

Khóa

Hạt Giống-II

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

6

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

1

Khóa

Linh Thạch Tọa Kỵ - Vô Song

2

Khóa

Đồng Tinh Vẫn

80

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

50

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao ( Tất Cả)

2

Khóa

150,000 Nguyên Bảo

Đá Rèn Bậc 5

200

Khóa

Hạt Giống-II

200

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

10

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

1

Khóa

Linh Thạch Tọa Kỵ - Vô Song

3

Khóa

Đồng Tinh Vẫn

100

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

70

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

 

Tiểu Điêu