Siêu thưởng tích lũy (15/10 - 16/10)

Diễn ra ngày 15/10/2020

Nội dung

15/10/2020

Đại hiệp thân mến! 

Khi tham gia sự kiện tích lũy nạp Nguyên Bảo từ ngày 15/10 đến ngày 16/10/2020, quý đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Cùng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 15/10/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 16/10/2020.
  • Phần thưởng các quý Đại Hiệp sẽ được phát vào ngày 17/10/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

  • Tích lũy siêu thưởng tính theo mốc nạp Nguyên Bảo, trong thời gian sự kiện người chơi nạp đạt mốc cao sẽ nhận được thưởng mốc đó và các mốc thấp hơn.
  • Tích lũy nạp Nguyên Bảo chỉ tính trong thời gian sự kiện.

Ví dụ: 

- Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 135,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 135000 Nguyên Bảo, 54000 Nguyên Bảo và các mốc thấp .

Cập nhật thông tin nhận thưởng

- Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

- Lưu ý: 

  • Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin .
Xem thêm

Phần thưởng

  • Máy chủ Kim Sơn

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

40

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

15

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

20

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Chân Khí 5v

5

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (tùy chọn)Hoặc 30 túi chọn danh vọng sử thi 10 điểm

1

Khóa

  • Máy chủ Địa Sơn-Kỳ Sơn

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (tùy chọn)

2

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

150

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (tùy chọn) Hoặc Kim Thạch sử thi bậc 7 hoặc 400 mảnh trang bị truyền thuyết tự chọn

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

  • Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn 6

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đá Rèn 6

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Lược Gỗ

300

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

khóa

Thẻ Đồng Đội 6 Sao MÔn Phái (ngẫu nhiên)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

200

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 7 Sao Môn Phái (tùy chọn), Túi chọn Kim Thạch sử thi Bậc 7 hoặc 600 mảnh trang bị Truyền Thuyết

1

Khóa

lệnh mở ô đồng đội

3

KhóaTiểu Điêu