Sinh nhật Vàng - Ngàn quà tặng

Diễn ra ngày 18/10/2019

Phần thưởng

18/10/2019

Cùng xem vòng quay may mắn sẽ đem đến những phần quà gì hấp dẫn nhé!

Quà ngẫu nhiên

  • Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành sử dụng lượt quay để quay số tại trang sự kiện. Quay trúng ô thưởng nào sẽ nhận được phần thưởng đó.
  • Ngoài ra, còn có thể nhận thêm được 1 điểm tích lũy tương ứng từ từ 1 lượt quay. Điểm tích lũy sẽ tiêu hao dùng để đổi thêm những phần quà hấp dẫn và dùng để đua top BXH Tích Điểm.

STT

Vật phẩm

Thuộc tính

Số lượng

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

3

2

Đồng Đội 6 Sao Ngẫu Nhiên

Khóa

1

3

Danh Vọng Trang Sức Sử Thi (5 điểm )

Không Khóa

1

4

Danh Vọng Phòng Cụ Sử Thi (5 điểm )

Không Khóa

1

5

Đá tẩy Thuộc Tính

Khóa

3

6

Đá Rèn 5

Khóa

4

7

Đá Rèn 6

Khóa

3

8

Đá Rèn 7

Khóa

2

9

Đồng Quần Hùng

Khóa

6

10

Túi Chọn Mảnh Kim Thạch truyền Thuyết

Không Khóa

1

11

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

Khóa

3

12

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

Khóa

1

Lưu ý
  • Phần thưởng gửi vào thư ingame.
  • Mọi thắc mắc về giải thưởng và trao giải, quý nhân sĩ liên hệ Hotline 19007186 hoặc gửi yêu cầu về trang Hỗ trợ.

Tích điểm quay số nhận quà

  • Cứ mỗi lượt quay thành công, đại hiệp sẽ nhận được 1 tích điểm. Đại hiệp sử dụng điểm tích lũy để đổi quà các mốc: 1, 10, 50, 100, 150, 200 đổi thành công khấu trừ điểm tương ứng, tích điểm càng nhiều đổi quà càng lớn.
  • Mỗi mốc quà được đổi nhiều lần, sau khi đổi quà thành công sẽ khấu trừ vào điểm tích lũy tương ứng, thưởng chuyển vào Thư ingame.

Phần thưởng tích lũy

Điểm tích lũy

Qùa đổi

Số lượng

1

Đá Rèn 5

2

10

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Đại Lực Hoàn

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

50

Huyệt Vị Đồ - chưa giám định

10

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Chân Khí - 50000

2

100

Ngân Châm

10

Đồng Quần Hùng

100

Đá Rèn 6

50

150

Đồng Quần Hùng

200

Đồng Kiều Sở

20

Danh vọng lệnh Sử Thi ( 10 điểm )

10

200

Túi chọn mảnh kim thạch Truyền Thuyết

20

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Đá Rèn 7

50

Bảng xếp hạng Tích Điểm

  • Tiến hành quay vòng quay để tích điểm đua top, BXH Tích Điểm nằm ngay dưới Vòng Quay.
  • Phần thưởng: Người chơi đạt tối thiểu 1000 điểm tích lũy sẽ nhận được các phần quà trên BXH.

Máy chủ Kim Kiếm - Long Giang

Top

Quà

Số lượng

1

Trang bị  truyền thuyết tùy chọn

1

Túi Hương Bậc 6

1

Đá Rèn 7

150

Đồng Chí Tôn

20

Ngoại Trang Mới (30 ngày)

1

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Đồng Kiều Sở

50

Đồng Quần Hùng

500

2

mảnh trang bị truyền thuyết

500

Ngoại Trang Mới (15 ngày)

1

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Đá Rèn 7

100

Đồng Chí Tôn

10

Đồng Kiều Sở

20

Đồng Quần Hùng

300

3

mảnh trang bị truyền thuyết

300

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Ngoại Trang Mới (15 ngày)

1

Đá Rèn 7

80

Đồng Chí Tôn

5

Đồng Kiều Sở

10

Đồng Quần Hùng

200

4~10

mảnh trang bị truyền thuyết

200

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Ngoại Trang Mới (3 ngày)

2

Đá Rèn 7

50

Đồng Chí Tôn

5

Đồng Kiều Sở

10

Đồng Quần Hùng

200

Máy Cửu Giang - Bắc Giang

Top

Quà

Số Lượng

Tính Chất

1

Trang bị sử thi tùy chọn

1

Khóa

Túi Hương Bậc 5

1

Khóa

Đá Rèn 6

300

Không khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim giáp (10 ngày)

2

Khóa

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

50

Khóa

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

2

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

50

không Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim giáp (10 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

200

Không khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

3

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

30

không Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

150

Không khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

4~10

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

20

không Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

100

Không khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa