Sinh nhật Vàng - Ngàn quà tặng

Diễn ra ngày 18/10/2019

Thể lệ

18/10/2019

Thấm thoắt, Tiểu Điêu đã đồng hành cùng chư vị đại hiệp 2 năm rồi.

Vui chung tháng sinh nhật của NKVS2, vòng quay may mắn của sự kiện Sinh nhật Vàng - Ngàn quà tặng sẽ mang đến hàng ngàn vật phẩm giá trị cùng nhiều phần quà đặc biệt hấp dẫn!

Tham gia ngay nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 18/10/2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 03/11/2019.

Phạm vi 

  • Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung

Hướng dẫn tham gia 

  • Đại hiệp nhấp vào tab Tham Gia, đăng nhập vào trang sự kiện.

  • Mỗi tài khoản chỉ được chọn một máy chủ và một nhân vật tham gia trong suốt quá trình sự kiện, chọn rồi không thể đổi.

  • Sử dụng lượt quay để tham gia vòng quay may mắn và nhận những vật phẩm giá trị.

Cách nhận lượt quay

- Nhận lượt quay miễn phí 

  • Đăng nhập lần đầu nhận 1 1ượt quay miễn phí.
  • Sang ngày không quay lượt miễn phí sẽ reset.

- Tiến hành mua GOSU 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tiến hành mua GOSU vào game sẽ nhận được lượt quay tương ứng như sau:

100 GOSU = 1 Lượt -> Mua lần đầu cộng thêm 1 lượt

900 GOSU = 10 Lượt -> Mua lần đầu được cộng thêm 2 lượt

8500 GOSU = 100 Lượt -> Mua lần đầu được cộng thêm 10 lượt

  • Click vào nút MUA để mua lượt quay tương ứng: