Sự kiện Bằng hữu tâm giao

Diễn ra ngày 06/07/2019

Nội dung

"Trời đất mênh mông ai tri kỷ
Đến cùng ta cạn một hồ trường"

Trong chốn quần hùng với hàng ngàn cao thủ đang tranh nhau danh quyền đâu biết ai thiện ai tà, gặp được người tri kỷ đã là may mắn. Nhằm giúp cho quý Đại hiệp có thêm bằng hữu cùng bôn tẩu giang hồ, xưng bá thiên hạ, sự kiện Bằng Hữu Tâm Giao được khai mở. Với sự kiện này, Đại hiệp vừa có thể kêu gọi bằng hữu gia nhập vào thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2 để cùng kề vai sát cánh, đồng thời bản thân quý vị cũng nhận được nhiều phúc lợi.

 

 

Thời gian

 • Không có thời hạn.

Điều kiện

 • Máy chủ: Chỉ áp dụng đối với máy chủ Châu Giang.
 • Người chơi:

♦ Nhân vật cũ: không giới hạn.

♦ Nhân vật mới: Nhân vật của tài khoản đăng ký từ sau 10h00 ngày 11/07/2019 và trong vòng 48h kể từ lúc tạo nhân vật.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp đến NPC Lễ Quan đối thoại để bắt đầu tham gia. Cụ thể:

 • Nhân vật cũ (kí hiệu là A) tiến hành lập tổ đội và mời nhân vật mới (kí hiệu là B) vào đội, sau đó đi đến Lễ Quan tham gia sự kiện.
 • Nhân vật cũ (A) nhấp vào mục "SK Bằng hữu tâm giao – Ta muốn mời người chơi mới” để tiến hành tham gia sự kiện.
 • Sau khi nhân vật cũ (A) đã hoàn thành thao tác trên, nhân vật mới (B) sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung "Mỗi tài khoản chỉ có 1 nhân vật có thể nhận lời mời, có nhận lời mời của đội trưởng không?".
 • Nhân vật mới (B) nhấn vào nút "Xác nhận" ở cửa sổ nội dung thì thao tác sự kiện hoàn tất. Nhân vật mới (B) sẽ nhận được một phần thưởng từ sự kiện.

- Sau khi sự kiện kết thúc, dựa vào mức nạp thẻ tài khoản của nhân vật mới (B) được mời nạp vào server này, sẽ tiến hành tặng nhân vật cũ (A) một lượng vật phẩm Đổi Thưởng với tỷ lệ nhất định thông qua Thư.

Quy tắc
 • Mỗi tài khoản chỉ có thể có một nhân vật làm nhân vật cũ đi mời nhân vật mới, nhân vật mới được mời sẽ khóa với nhân vật cũ này, một nhân vật cũ tối đa mời 10 nhân vật mới.
 • Nhân vật từng được mời cũng có thể mời người chơi mới.
 • Chỉ có nhân vật của tài khoản đăng ký từ sau 10h00 ngày 11/07/2019 mới có thể được mời và nhận Quà Mời.
 • Mỗi tài khoản mới chỉ được nhận 1 lần mời, nghĩa là mỗi tài khoản chỉ có thể có 1 nhân vật nhận lời mời và nhận 1 Quà Mời.

- Mở thêm nhiệm vụ mới như sau:

 • Người mời nhận thẻ nhiệm vụ: 

Nhiệm Vụ

Tiến độ

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

mời được 3 người chơi

x/3

Ngân Lượng 10v

1

khóa 

mời được 5 người chơi

x/5

Cống Hiến 1000

1

khóa 

mời được 10 người chơi

x/10

Nguyên Bảo 5 vạn

1

khóa 

người chơi được mời đạt cấp 60

x/5

Danh Thiếp Tu Luyện

1

khóa 

người chơi được mời đạt cấp 80

x/4

Tẩy Luyện Thạch

200

khóa 

người chơi được mời đạt cấp 90

x/3

Ngân Châm

10

khóa 

người chơi được mời đạt cấp 99

x/1

Thiệp đồng đội ngẫu nhiên

30

khóa 

 • Người được mời nhận thẻ nhiệm vụ: 

Nhiệm Vụ

Tiến độ

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

người  mời đạt cấp 60

x/1

Ngân Lượng 10v

1

khóa 

người mời đạt cấp 80

x/1

Cống Hiến 1000

1

khóa 

người mời đạt cấp 90

x/1

Nguyên Bảo 5 vạn

1

khóa 

người mời đạt cấp 95

x/1

Tẩy Luyện Thạch

100

khóa 

người mời đạt cấp 99

x/1

Thiệp đồng đội ngẫu nhiên

10

khóa 

Phần thưởng

Dành cho nhân vật mới được mời

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái Khóa

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Cầu Phúc Lệnh

1

5 Vạn Ngân Lượng

1

Truyện Ký Phù

1

Chúc Phúc Chi Vũ

5

Kim Nguyên Bảo

1

Hoạt Lực Hoàn

1

Phù Cường Hóa-I

5

Tẩy Luyện Thạch

10

Dành cho nhân vật cũ khi mời thành công nhân vật mới

 • Hàng Tháng sự kiện sẽ tiến hành tổng hợp, dựa vào 15% số Nguyên Bảo nạp đã nạp tháng trước của tài khoản nhân vật mới (B) được mời, sẽ tiến hành tặng đạo cụ đổi thưởng số lượng nhất định cho nhân vật cũ (A), quà sẽ được phát dưới dạng Thư.
 • Hàng Tháng sự kiện sẽ tiến hành tổng hợp, dựa vào 15% số Nguyên Bảo nạp đã nạp tháng trước của tài khoản người chơi mới được mời, tặng đạo cụ đổi thưởng số lượng nhất định cho người chơi cũ, phát vào thư xem như thưởng (Không cài giới hạn). Giả sử nhân vật cũ (A) tổng đã mời 10 tài khoản mới khi sự kiện kết thúc, trong thời gian sự kiện 10 tài khoản mới này ở trong server có nhân vật cũ (A) tổng đã nạp số Nguyên Bảo là Z, sau khi sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng cho nhân vật cũ (A) qua thư như sau: 

Mốc

Số Nguyên Bảo tất cả người chơi được mời nạp nằm trong khoảng:

Công thức tính vật phẩm phát thưởng

Mốc 1

(0,100000]

(Z x 0.15 / 50) Đồng Quần Hùng.

Mốc 2

(100000, 500000]

(Z x 0.7 x 0.15 / 50) Đồng Quần Hùng + (Z x 0.3 x 0.15 / 500) Đồng Kiều Sở

Mốc 3

(500000,+∞)

(Z x 0.7 x 0.15 / 500) Đồng Kiều Sở + (Z x 0.3 x 0.15 / 5000) Đồng Chí Tôn

 • Trong đó, Z là tổng số nguyên bảo mà các tài khoản mới của nhân vật cũ (A) mời đã nạp. 

Ví dụ:

- Nhân vật cũ (A) mời được 5 tài khoản mới.

- 5 Tài khoản này đã đổi vào game 500.000 Nguyên Bảo. Tương ứng với mốc 2 của sự kiện.

- Phần thưởng nhân vật cũ (A) nhận được là như sau:

(500000 x 0.7 x 0.15 / 50) Đồng Quần Hùng + (500000 x 0.3 x 0.15 / 500) Đồng Kiều Sở

= 1050 Đồng Quần Hùng + 45 Đồng Kiều Sở.

 • Lưu ý: Quà sẽ được tổng hợp và phát thưởng vào 23h55 ngày 01 hàng tháng.

Tiểu Điêu