Sự kiện dành cho máy chủ mới

Diễn ra ngày 31/03/2019

Đăng nhập hạn giờ

Ngay sau khi đăng nhập vào game, với những thao tác mau lẹ quý đại hiệp sẽ có thể nhận được ngay những phần thưởng online theo ngày của Ngạo Kiếm Vô Song 2. Phần thưởng sẽ được tăng theo từng ngày online của nhân vật. Tuy nhiên sự kiện này chỉ diễn ra trong 7 ngày sẽ kết thúc.

 

Thời gian

  • Sự kiện chỉ diễn ra trong 7 ngày đầu máy chủ.

 

Cách thức nhận quà

  • Bằng cách nhấp vào biểu tượng Sảnh Phúc Lợi nằm ở phía trên màn hình, có thể mở ra giao diện Đăng nhập hạn giờ.

  • Chọn tab Đăng Nhập hạn giờ, nhấp Nhận để nhận quà.

 

Nội dung

  • Đại hiệp đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ được nhận thưởng tương ứng với ngày đó.
  • Đăng nhập ngày nào, quý vị sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó. Ngày nào đại hiệp không đăng nhập sẽ không được nhận thưởng.
  • Nhấp vào nút "Sảnh Phúc Lợi" để vào giao diện sự kiện.

*Lưu ý: 
  • Đăng nhập đủ 7 ngày nhận 7 phần quà nếu bỏ 1 ngày chỉ nhận 6 phần quà, phần quà cuối sẽ mất, tương tự nếu bỏ 2 ngày nhận 5 phần quà trước.
  • Quà nhận được đều trạng thái khóa

 

Phần thưởng

Ngày

Vật phẩm

Số lượng

1

Cống Hiến Lệnh Vàng

1

Ngân Lượng 10 vạn

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

1

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

1

Phù Cường Hóa-II

5

Ngân Lượng 10 vạn

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

1

3

Hoạt Lực 5000 Điểm

1

Ngân Lượng 10 vạn

1

Cống Hiến Lệnh Vàng

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

3

4

Ngân Lượng 10 vạn

2

Ngân Châm

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

2

Nguyên Bảo Khóa 1v

5

5

Đá Rèn Bậc 4

20

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Nguyên Bảo Khóa 1v

5

Chúc Phúc Chi Vũ

5

6

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Đá Rèn Bậc 4

20

Ngân Lượng 10 vạn

3

Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 sao

3

7

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên (1 ngày )

3

Hoàng Kim giáp 10 ngày

1

Đá Rèn Bậc 4

20

Tôn hiệu: Chiến Xa Kiên Cường (10 ngày)

1

Chúc Phúc Chi Vũ

10