Sự kiện dành cho máy chủ mới

Diễn ra ngày 31/03/2019

Đăng nhập hạn giờ

Trong những đầu ngày máy chủ mới, mỗi ngày đăng nhập vào game đều nhận được những gói quà thưởng hấp dẫn!

 

Thời gian & Điều kiện 

  • Bắt đầu: Từ 10h00 ngày mở máy chủ 
  • Kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 mở máy chủ
  • Phạm vi: Máy chủ mới 

Nội dung

  • Mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được những gói quà thưởng tương ứng.
  • Nếu bỏ lỡ sẽ không thể nhận được các phần quà cuối cùng 

Ngày

Vật phẩm

Số lượng

1

Cống Hiến Lệnh Vàng

1

Ngân Lượng 10 vạn

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

1

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

1

Phù Cường Hóa-II

5

Ngân Lượng 10 vạn

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

1

3

Hoạt Lực 5000 Điểm

1

Ngân Lượng 10 vạn

1

Cống Hiến Lệnh Vàng

1

Nguyên Bảo Khóa 1v

3

4

Ngân Lượng 10 vạn

2

Ngân Châm

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

2

Nguyên Bảo Khóa 1v

5

5

Đá Rèn Bậc 4

20

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Nguyên Bảo Khóa 1v

5

Chúc Phúc Chi Vũ

5

6

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Đá Rèn Bậc 4

20

Ngân Lượng 10 vạn

3

Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 sao

3

7

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên (1 ngày )

3

Hoàng Kim giáp 10 ngày

1

Đá Rèn Bậc 4

20

Tôn hiệu: Chiến Xa Kiên Cường (10 ngày)

1

Chúc Phúc Chi Vũ

10