Sự kiện dành cho máy chủ mới

Diễn ra ngày 31/03/2019

Đua TOP nhận trang bị sử thi

Máy chủ Kim Sơn chính thức được khai mở lúc 10h00 ngày 18/09/2020 với chuỗi sự kiện đua TOP vô cùng hấp dẫn đang chờ đón chư vị Đại hiệp.

Cơ hội nhận được Trang Bị Sử Thi và nhiều món quà quà giá trị khác từ phần thưởng Đua TOP đặc biệt chỉ có tại máy chủ mới Kim Sơn

 

Đua Top Cấp Độ

  • Thời gian: 10h00 ngày đầu tiên mở máy chủ  - Đến 23:59 ngày 3 mở máy chủ 
  • Top 1 Cấp độ sẽ nhận được trang bị Hộ Oản Sử Thi Bậc 6  và nhiều vật phẩm hữu ích.
  • Đại hiệp Top 1-5 BXH Kinh Nghiệm-Bảng Vô Song sẽ nhận được thêm phần thưởng giá trị như sau (Tất cả vật phẩm đều Khóa):

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Top 1

Trang Bị Hộ oản Sử Thi Bậc 6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Võ Kỹ Tẩy Tủy Lệnh

1

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

30

Đại Lực Hoàn 10 triệu EXP

7

Top 2

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

20

Đại Lực Hoàn 10 triệu EXP

5

Top 3

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

10

Đại Lực Hoàn  10 triệu EXP

4

Top 4

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

5

Đại Lực Hoàn  10 triệu EXP

3

Top 5

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

2

Đại Lực Hoàn  10 triệu EXP

2

 

Đua Top Công Lực

  • Thời gian: 10h00 ngày đầu tiên mở máy chủ  - Đến 23:59 ngày 8 mở máy chủ 
  • Top 1 Công Lực sẽ nhận được trang bị Sử Thi Bậc 6 tùy chọn và nhiều vật phẩm hữu ích
  • Top Công Lực sẽ dựa vào xếp hạng Bảng Công Lực-Bảng Vô Song để phát thưởng (Tất cả vật phẩm đều Khóa):

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Top 1

Trang bị Sử Thi Tùy chọn ( trừ vũ khí)

1

Đá Rèn 5

100

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

5

Hoạt Lực 5000

5

Nguyên Bảo Khóa 40 vạn

1

Top 2

Quà Vũ Khí Hiếm-6

1

Đá Rèn 5

50

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

4

Hoạt Lực 5000

4

Nguyên Bảo Khóa 20 vạn

2

Top 3

Quà Vũ Khí Hiếm-6

1

Đá Rèn 5

40

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

3

Hoạt Lực 5000

3

Nguyên Bảo Khóa 20 vạn

1

Top 4

Quà Vũ Khí Hiếm-6

1

Đá Rèn 5

30

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

2

Hoạt Lực 5000

2

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

1

Top 5

Quà Vũ Khí Hiếm-6

1

Đá Rèn 5

10

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

1

Hoạt Lực 5000

1

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

1