Sự kiện dành cho máy chủ mới

Diễn ra ngày 31/03/2019

Đua Top Nhận Trang Bị Sử Thi

Máy chủ Mới chính thức được khai mở cũng là lúc chuỗi sự kiện đua TOP vô cùng hấp dẫn đang chờ đón chư vị Đại hiệp. Cơ hội nhận được Trang Bị Sử Thi và nhiều món quà quà giá trị khác từ phần thưởng Đua TOP đặc biệt chỉ có tại máy chủ mới này. Chi tiết như sau:

 

Thời gian

 • Bắt đầu: Ngày thứ 1 mở máy chủ.
 • Kết thúc: 23h59 ngày thứ 9 mở máy chủ.
 • Sẽ dựa vào BXH bảng Vô Song ngày 3, 8 và ngày 9 để phát thưởng 
 • Phần thưởng sẽ được phát vào ngày 10 mở máy chủ để đảm bảo công bằng khi người chơi đua top

Đua Top Công Lực

 • Thời gian: Từ ngày 1 mở máy chủ đến 23:59:59 ngày 8 mở máy chủ
 • Top Công Lực sẽ dựa vào xếp hạng Bảng Công Lực-Bảng Vô Song để phát thưởng (Tất cả vật phẩm đều Khóa):

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Top 1

Kim Thạch Vũ Khí sử thi Bậc 7

1

Kim Thạch Đại Sử Thi Bậc 6

1

Đá Rèn 5

100

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

10

Hoạt Lực 5000

10

Nguyên Bảo Khóa 20 vạn

3

Top 2

Quà Đai Hiếm-6

1

Đá Rèn 5

50

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

5

Hoạt Lực 5000

8

Nguyên Bảo Khóa 20 vạn

2

Top 3

Quà Đai Hiếm-6

1

Đá Rèn 5

40

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

3

Hoạt Lực 5000

6

Nguyên Bảo Khóa 20 vạn

1

Top 4

Quà Đai Hiếm-6

1

Đá Rèn 5

30

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

2

Hoạt Lực 5000

4

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

1

Top 5

Quà Đai Hiếm-6

1

Đá Rèn 5

10

Túi Toái Phiến ngẫu Nhiên-4

1

Hoạt Lực 5000

2

Nguyên Bảo Khóa 5 vạn

2

 


Đua Top Cấp Độ
 

 • Thời gian: Từ ngày mở máy chủ đến 23:59:59 ngày 3 mở máy chủ
 • Top 1 Cấp độ sẽ nhận được Kim Thạch Áo Sử Thi Bậc 6 và nhiều vật phẩm hữu ích.
 • Đại hiệp Top 1-5 BXH Kinh Nghiệm-Bảng Vô Song sẽ nhận được thêm phần thưởng giá trị như sau (Tất cả vật phẩm đều Khóa):

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Top 1

Kim Thạch Áo Sử Thi Bậc 6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Võ Kỹ Tẩy Tủy Lệnh

1

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

30

Đại Lực Hoàn 100 triệu EXP

5

Top 2

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

20

Đại Lực Hoàn 100 triệu EXP

4

Top 3

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

10

Đại Lực Hoàn  100 triệu EXP

3

Top 4

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

5

Đại Lực Hoàn  100 triệu EXP

2

Top 5

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

2

Đại Lực Hoàn  100 triệu EXP

1

 

Đua Top Bang Hội

 • Thời gian: Từ ngày mở máy chủ đến 23:59:59 ngày 9 mở máy chủ
 • Top Bang Hội sẽ dựa vào xếp hạng Bang Hội-Bảng Vô Song để phát thưởng (Tất cả vật phẩm đều Không Khóa):

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Top 1

Túi chọn Danh vọng Sử thi ( 10 điểm )

100

Linh Khí Tinh Hoa

3000

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

100

Top 2

Túi chọn Danh vọng Sử thi ( 10 điểm )

30

Linh Khí Tinh Hoa

2000

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

50

Top 3

Túi chọn Danh vọng Sử thi 5 điểm ( trang sức)

30

Linh Khí Tinh Hoa

1000

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

30

Top 4

Túi chọn Danh vọng Sử thi 5 điểm ( trang sức)

20

Linh Khí Tinh Hoa

500

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

20

Top 5

Túi chọn Danh vọng Sử thi 5 điểm ( Phòng cụ)

10

Linh Khí Tinh Hoa

200

Túi chọn Danh vọng Phù Văn

10


Tiểu Điêu