Sự kiện Mùa phượng vỹ

Diễn ra ngày 12/05/2020

Nội dung

12/05/2020

Phượng đỏ thăm sân trường

Mùa chia tay giờ lại đến

Từng vạt nắng xóa dần tuổi thơ

Dường như có nỗi buồn vu vơ

Phượng rơi, rơi dài nỗi nhớ

Quý Đại hiệp hãy tham gia sự kiện Mùa Phượng Vỹ để cùng lưu giữ những cảm xúc trong trẻo, những ký ức đẹp đẽ mà có lẽ suốt một đời khó có thể tìm lại được lần nữa.

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 16/05/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 30/05/2020.

Điều kiện

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.
  • Nhân vật: Đạt cấp 60 trở lên có thể tham gia

Nội dung

- Trân Bảo Các bán:

  • Phân bón  (Không Khóa) giá 149 Nguyên Bảo.
  • Nước  (Khóa) giá 30 NB (3000 Nguyên Bảo Khóa) .

- Trong thời gian sự kiện, tại thành chính Dương Châu xuất hiện NPC Phượng Vỹ.


Dương Châu(604,340)

- Người chơi có thể Đổi vật phẩm và bỏ phiếu BXH tại NPC Mùa Hoa Phượng.

- Trong thời gian sự kiện, người chơi train quái nhận được Hạt Giống.

Vật phẩm

Nguồn gốc

Trạng thái

Hạt Giống

Train Quái nhận được

Không Khóa

Phân Bón

Bán Tại Trân Các Giá 149 Nguyên Bảo

Không khóa

Nước

Bán Tại Trân Các Giá 30 Nguyên Bảo hoặc 3000 Nguyên Bảo Khóa

Khóa

Mầm Phượng

Hạt Giống+ Nước đổi tại NPC sự kiện

Khóa

Cây Phượng

Hạt Giống+ Nước+ Phân Bón đổi tại NPC sự kiện

Khóa

Hoa Phượng

Nhận khi sử dụng Cây Phượng

Không Khóa

- Sử dụng Mầm Phượng nhận Vật phẩm ngẫu nhiên, giới hạn đổi 1 ngày 30 vật phẩm. 

- Sử dụng Cây Phượng nhận Vật phẩm ngẫu nhiên và Hoa Phượng, giới hạn 1 ngày 200 vật phẩm.

- Đổi Cây Phượng Đạt 49-99-499-999-1999 nhận được các phần quà Phượng Vỹ I-II-III-IV-V.

Đua Top BXH

Dùng vật phẩm Hoa Phượng để bỏ phiếu BXH Phượng Vỹ

1 Hoa Phượng = 1 điểm

- Sau Khi Kết thúc sự kiện người chơi đủ điều kiện >= 200 điểm sẽ nhận phần quà BXH  gửi qua thư.

- Nếu không đủ điều kiện, sẽ không nhận được quà. 

Hạng

Số Phiếu tối thiểu

1

200

2

200

3

200

4~10

200