Táo Quân Về Trời

Diễn ra ngày 05/02/2018

Nội Dung

Vào ngày 23 tháng Chạp, mọi người dù bận rộn đến mấy cũng không quên làm lễ tiễn đưa ông Táo về trời, đây là một nét văn hóa trong phong tục của người Việt chúng ta. Không khí Tết bắt đầu nhộn nhịp kể từ ngày "tiễn" Táo quân về chầu trời. Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Đại hiệp hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiễn Táo Quân Về Trời thông qua sự kiện cùng tên khai mở vào 06/02!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 06/02/2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 12/02/2018

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Đã mở giới hạn cấp 99
  • Nhân vật:Không giới hạn cấp độ

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp mỗi ngày nạp 540 Nguyên Bảo hoặc 2700 Nguyên Bảo sẽ nhận được quà tương ứng với mốc nạp.
  • Trong thưởng mốc 1 của sự kiện mỗi ngày thêm Ông Táo x1. Đại hiệp nhấp phải vào Ông Táo, có thể chọn dùng Ông Táo với số lượng khác nhau để hợp thành quà khác nhau.
  • Trong thưởng mốc 2 của sự kiện mỗi ngày thêm Cá Chép Thần x1. Đại hiệp nhấp phải Cá Chép Thần, có thể chọn dùng Cá Chép Thần với số lượng khác nhau để hợp thành quà khác nhau.