Tết Đoan Ngọ (02/06 - 20/06)

Diễn ra ngày 02/06/2019

Nội dung

02/06/2019

Hằng năm cứ đến mồng 5 tháng 5 (âm lịch) dân ta lại tổ chức ăn Tết Đoan ngọ.

Tại NKVS2, với những món ăn như Rượu Nếp, Vịt Quay hay Bánh Tro trong sự kiện Tết Đoan ngọ, hi vọng quý đại hiệp sẽ có những giây phút trải nghiệm thú vị!

Thời gian

  • Từ ngày 02/06 đến ngày 20/06/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ.
  • Yêu cầu: Nhân vật cấp 90 trở lên và đã vào phái.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các Bán Rượu Nếp ( khóa) giá 30 NB hoặc 3000 Nguyên Bảo Khóa, Vịt Quay( không khóa) giá 149 NB.
  • Trong Thời gian sự kiện người Train quái nhặt được Bánh Tro (Khóa).
  • Dùng  Rượu Nếp+ Bánh Tro = Yến Tiệc Nhỏ (Khóa)
  • Dùng Rượu Nếp+ Bánh Tro + Vịt Quay  = Yến Tiệc Lớn (Khóa)
  • Dùng đạo cụ Yến Tiệc Nhỏ nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn mỗi ngày dùng 20 cái.
  • Dùng đạo cụ Yến Tiệc Lớn nhận  1 phần thưởng ngẫu nhiên không giới hạn dùng.
  • Đổi Yến Tiệc Lớn Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Yến Tiệc I,II,III,IV,V.